Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Ajakiri Sotsiaaltöö nr 1/2008 - uued seadused, teenused ja sotsiaaltöö kui elukutse

Ajakiri Sotsiaaltöö alustab uut aastat, pakkudes infot uute seaduste ja teenuste kohta, aga ka mõtteid sotsiaaltöö eetikast, meetoditest ja arengusuundadest.

• Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon kutsub üles tähistama 27. märtsil sotsiaaltöötajate päeva. Selleks puhuks korraldatakse Paides pidulik üritus ja tunnustatakse sotsiaalalal oma elutöö teinud inimesi.
• Uuest aastast jõustunud seadusemuudatustest tutvustatakse ajakirjas pikemalt elatisabiseadust ja uut määrust, mis reguleerib rehabilitatsiooniteenuseid. Artiklite autoriteks on Elina Saunanen ja Marina Runno.
• Tööturuamet tutvustab oma uusi võimalusi töötute ja tööalaselt mitteaktiivsetele inimeste aktiveerimiseks ja tagasitoomiseks tööturule ning töötuse ennetamiseks.
• Sotsiaalkindlustusameti 15. sünnipäeva puhul avaldab ajakiri lühikokkuvõtte SKA ajaloost.
• Kohtulahendite rubriigis võtab Heli Sildmäe käsile kaks pensionikindlustust puudutavat vaidlust.
Kristi Rüütel Tervise Arengu Instituudist kirjeldab Eestis kättesaavaid tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid HIVi nakatunud inimestele.
• Hoolekanne võiks täna olla see valdkond, kus kodanikeühenduste ja omavalitsuste valmidus koostööks on peagi ka tulemusi andmas, arvab Valter Parve.
Lauraliisa Heidmets võrdles oma bakalaureusetöös Eesti sotsiaalalatöötaja eetikakoodeksit teiste riikide koodeksitega. Merle Peekman uuris omavalitsusametnike hinnanguid sotsiaaltöötaja turvalisusele.
• Refleksiivne sotsiaaltöö praktika on kogu maailmas populaarsust kogumas. Ajakiri on tõlkinud Kam-shing Yip’i artikli eneserefleksioonist refleksiivses praktikast. Saatesõna artiklile kirjutas Riina Kiik.
• Tartu Ülikooli erakorraline professor Hans van Ewijk selgitab ajakirjale antud intervjuus sotsiaaltöö kui laiema kutseala kontseptsiooni ja soovitab olla rohkem avatud nii oma töökaaslaste, teistest kultuuridest pärit inimeste kui ka uute ideede suhtes.
Taimi Tulva ja Indira Viiralt-Nummela vahendavad Lapi Ülikoolis toimunud seminaril kõlanud mõtteid klienditööst.
• Täiskasvanute koolitaja Piret Tamme annab hoolekandeasutustes läbiviidud uuringu põhjal soovitusi kaasava juhtimise rakendamiseks.
• Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis Mõdrikul täitus 15 aastat sotsiaaltöö õpetamisest, kirjutab Meeli Männamäe. Ajakirjast saab teavet ka suveakadeemiast, mida kool korraldab sotsiaaltöötajatele.

Ajakiri Sotsiaaltöö on sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koostöös väljaantav erialane ajakiri, mis ilmub 1997. aastast. Ajakiri informeerib sotsiaalvaldkonnas toimuvast, kajastades nii uurimuste tulemusi kui spetsialistide vaatenurka.

Toimetus
tel: 659 3931
e-post: ajakiri@tai.ee