Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Uurimus "Eesti omavalitsuste alkoholipoliitika"

Uurimuse eesmärk oli analüüsida alkoholi müügiga seoses kehtestatud piirangute mõjusid ja saada põhjalikum ülevaade sellest, kui palju ja milliseid piiranguid on Eesti omavalitsustes kehtestatud.
Uurimuse sihrühm oli omavalitsus- ja politseiametnikud, kelle seas viidi läbi ankeetküsitlus. Vastused sooviti saada järgnevatele küsimustele:
- kui oluliseks probleemiks on omavalitsustes alkoholi liigne tarbimine;
- kui palju on alkoholi jaemüügikohti omavalitsuste territooriumil;
- kui palju ja milliseid alkohoolsete jookide jaemüügi piiranguid omavalitsused on rakendanud;
- milline on olnud alkohoolsete jookide jaemüügi piirangute mõju;
- kui jaemüügi piiranguid pole rakendatud, siis miks ning kas on plaanis neid edaspidi kehtestada;
- millist mõju müügipiirangud alkohoolsete jookide tarbimisele üldiselt avaldavad;
- kas müügipiiranguid peaks rakendama riigi või omavalitsuse tasemel.

Uurimuse viis läbi Eesti Konjunktuuriinstituut Tervise Arengu Instituudi ja Sotsiaalministeeriumi tellimusel ajavahemikul november 2007 - jaanuar 2008.

EESTI OMAVALITSUSTE ALKOHOLIPOLIITIKA