Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Alkoholi aastaraamat 2008

Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis. "Aastaraamat 2008" eesmärk on koondada ühte väljaandesse kokku viimase kümne aasta statistika alkoholi tootmise, müügi, hindade, tarbimise ja kahjude kohta. Aastaraamat annab ülevaate ka sotsioloogiliste uuringute tulemused elanike hinnangutest riikliku alkoholipoliitika kohta ja valiku Põhjamaade alkoholistatistikat.
Käesoleva aastaraamatu on koostanud Eesti Konjunktuuriinstituut Tervise Arengu Instituudi ja Sotsiaalministeeriumi tellimusel 2008. aasta veebruaris.

ALKOHOLI TURG, TARBIMINE JA KAHJUD EESTIS