Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Equal projekti lõpuüritusel tehti kokkuvõtteid tulemustest

29. mail Tallinna Matkamajas toimub ESF equal projekti "Prostitutsiooni kaasatud naiste integratsioon legaalsele tööturule" lõpuüritusel "Kehaturult legaalsele tööturule" anname ülevaate kolme ja poole aasta tegevustest.

Tegemist on uuendusliku projektiga, kuna varem ei ole Eestis selle sihtgrupi pühhosotsiaalse rehabilitatsiooniga tegeletud.

Projekti raames on läbi viidud uurimus prostitutsiooni kaasatute hulgas, selgitamaks nende sotsiaal-majanduslikku, psüühhilist ja tervislikku seisundit ning valmisolekut integreerumiseks legaalsele tööturule. Samuti viidi läbi uurimus täiskasvanud elanikkonna hulgas selgitamaks ühiskonna hoiakuid.

Projekti raames avati rehabilitatsioonikeskus Atoll, kus on võimalik saada nii sotsiaalset, psühholoogilist, juriidilist, tervishoiu alast kui ka karjäärinõustamist. Loodud on tugiisikute süsteem. Koolitatud on sotsiaal- ja haridustöötajaid, tervishoiutöötajaid, politseinikke, piirivalvureid ja juriste.

PÄEVAKAVA