Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Konverents "Tervisesüsteem tervise ja jõukuse heaks"

Täna, 5. juunil toimub tervisedenduse konverents “Tervisesüsteem tervise ja jõukuse heaks”.  Konverents toimub Tallinnas Lauluväljaku klaassaalis kell 11-17.
Konverents on traditsiooniline aastaüritus, kus osalevad tervisedendusega seotud inimesed üle Eesti. Selle aasta konverentsil räägitakse tervisedendusest tervishoius ning tubakaennetusest kui hea praktika näitest sektoritevahelises koostöös. Konverentsiga tähistatakse ka tervisedenduse 15. tegevusaastat Eestis. Valdkonna alguseks saab pidada aastat 1993, kui Sotsiaalministeeriumis moodustati rahvatervise osakond eesmärgiga saavutada üleminek haigusekeskselt tervisepoliitikalt tervisekesksele tervisepoliitikale. Konverentsil tunnustame viit inimest, kes on Eesti tervisedenduse arengule märkimisväärselt kaasa aidanud.

Konverentsi korraldajad on Tervise Arengu Instituut, Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeerium ja Maailma Terviseorganisatsiooni esindus Eestis. Konverentsi päevakava ja ettekanded leiab www.tai.ee.

Lisainfo:

Tiia Pertel, Tervise Arengu Instituudi tervise edendamise osakonna juhataja, tiia.pertel@tai.ee, tel 5227364
Helen Noormets, Tervise Arengu Instituudi kommunikatsiooniosakonna juhataja, helen.noormets@tai.ee, tel 562 40735 Sirje Vaask, haigekassa tervishoiuteenuste peaspetsialist sirje.vaask@haigekassa.ee
Ülla-Karin Nurm, Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja, ulla-karin.nurm@sm.ee 

Lisainfo tervisedenduse valdkonna arengust ja muutustest elanikkonna tervises