Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Tervisedenduse konverentsil tunnustati parimaid tervisedendajaid

Täna toimuval tervisedenduse konverentsil "Tervisesüsteem tervise ja jõukuse heaks" tunnustati oma ala professionaale, kes on Eesti tervisedenduse arengule enim kaasa aidanud. 2008. aastal möödub 15 aastat
sellest, kui Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna loomisega pandi süsteemne alus tervisedendusele Eestis.

Tunnustati viit tervisedendajat:

1) Katrin Kaarma
Katrin Kaarma on olnud aktiivne tervisedenduse ja rahvatervise süsteemide looja ning mitmete arengute algataja ja elluviija. Ta on osalenud Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhatajana ja tervishoiu asekantslerina nii rahvatervise kui esmatasandi tervishoiu arendamisel. Maailma Terviseorganisatsiooni Eesti esindajana on ta vahendanud nii Eesti tegevusi maailmale kui rahvusvahelist oskusteavet siia, lisaks töötas ta rahvusliku eksperdina Euroopa Komisjoni Tervise ja Tarbijakaitse peadirektoraadis. Ka praegu on Katrin Kaarma tegev elanike tervise
edendamises rahvatervisele väga olulises töövaldkonnas.

2) Anu Kasmel
Anu Kasmel on olnud läbi aastate üks professionaalsemaid tervisedenduse visionääre, tema ideed on realiseerunud tervisedenduse struktuuris, sealhulgas Tervise Arengu Instituudi ja maakondliku struktuuri loomises ning rahvastiku tervisestrateegia koostamisel. Anu Kasmel oli Eesti Tervisekasvatuse Keskuse looja ja pikaajaline juhataja. Tema
koordineerimisel on töötatud välja tervisedenduse eriala kutsestandard ning ta on üks kahest tervisedenduse käsiraamatu "Tervisedenduse teooria ja praktika I, sissejuhatus salutoloogiasse" kaasautorist. Anu on ka ainsa eestlasena rahvusvahelise tervisedenduse organisatsiooni IUHPE ülemaailmselt valitud liige. Käesoleval hetkel annab ta oma teadmisi edasi Tartu Ülikoolis tervishoiu instituudis tervise edendamise erakorralise lektorina.

3) Andrus Lipand
Andrus Lipand on olnud pikaajaline Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna töötaja. Ta on tubakaseaduse, millega said eelmise aasta juunist Eesti kohvikud, pubid, töökohad ja teised avalikud kohad suitsuvabaks, üks koostajaid ja rakendajaid. Andrus Lipand on tervisedenduse käsiraamatu "Tervisedenduse teooria ja praktika I, sissejuhatus
salutoloogiasse" teine kaasautor. Viimastel aastatel on ta esinenud arvamusliidrina lisaks tubakateemale ka alkoholi valdkonnas. Käesoleval hetkel annab ta oma teadmisi edasi Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis.

4) Elo Paap
Elo Paap on töötanud 10 aastat Viljandimaa tervisedendajana. Tema koordineerimisel on tõhusalt tööle hakanud maakondlik traumaennetuse nõukogu. Elo Paapi koordineerimisel on Viljandimaale loodud hästitoimiv tervist edendavate koolide ja tervist edendavate lasteaedade võrgustik. Viljandimaa sektoritevaheline koostöö on teistele eeskujuks, selle tulemusena on allkirjastatud Viljandimaa vigastuste ennetamise ühislepe ning toimib koostöö ühisleppes toodud eesmärkide saavutamiseks.

5) Ülle Rüüson
Ülle Rüüson on töötanud 9 aastat Raplamaa tervisedendajana. Tema töö tulemusena ühines Raplamaa 2004.aastal esimese Eesti maakonnana rahvusvahelise Safe Community võrgustikuga. Turvalise maakonna ideoloogia
arendamine on üks oluline punkt Rapla maavanema ja Rapla Omavalitsuste Liidu ühiste kavatsuste lepingus. Ülle tegevus on olnud alati arengule suunatud ning lisaks maakondlikule tööle on tal jäänud aega osaleda paljudes üleriigilistes arendusprojektides.