Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Sotsiaaltöö nr3/2008: hoolekanne, erialakeel ja tööd motiveerivad tegurid

Ajakirja juunikuunumbri suurimad teemad on tulevased ümberkorraldused eakate hoolduses ja riiklikes erihooldekodudes, sotsiaalala töötajate töömotivatsioon ja -rahulolu ning erialaste mõistete taga peituvad mõtteviisid

• Sotsiaaltöötajail läheb vaja uusi teadmisi tööks võlglastega, kirjutab ajakirja kolleegiumi liige Ingrid Danilov.
• Alates 1. juunist töötavad seni kohtute süsteemi kuulunud kriminaalhooldusosakonnad vanglate struktuuris, annab teada Rait Kuuse justiitsministeeriumist.
• Kui praegu kuuluvad hooldusravi ja hooldekodud kahte üksteisest eraldatud süsteemi, siis tulevikus on plaanis neid teenuseid siduda, kirjeldab Heli Paluste sotsiaalministeeriumist.
• AS Hoolekandeteenused kaardistas sellega ühinenud 16 riikliku erihooldekodu tegevust ja seadis eesmärgiks pakkuda klientidele kvaliteetset ja professionaalset teenindamist, saavutades hooldekodude tasuv majandamine, kinnitab ASi juht Maarja Mändmaa
Stiina Liivrand Andmekaitse Inspektsioonist jagab soovitusi isikuandmete töötlemiseks ja hoidmiseks.
• Marju Selg ja Katrin Raamat arutlevad mõistete „jõustamine“ ja „võimustamine“ kasutamise üle Eesti sotsiaaltöös.
Tiia Tamm võtab kokku TLÜ-s läbi viidud uurimuste tulemused sotsiaaltööst kui professioonist, sotsiaaltöötajate töökorraldusest ja töökoormusest, töömotivatsiooni ja rahuolu mõjutavatest teguritest ning ametikasvu võimalustest.
• Lastekodukasvataja Larissa Petljak leiab tutvudes nüüdisaegsete personalijuhtimise teooriatega, et lastekodus jääb töötajate motiveerimisest vajaka.
• Viis kuud TLÜ-s pereteraapiat õpetanud prof Michael C. La Sala’le hakkas silma, et Eestis pole piisavalt lapse perest eraldamist ennetavaid teenuseid.
• Tallinna Pedagoogilise Seminari sotsiaaltööalase koolituse tugevad küljed on laiapõhjaline haridus, suur praktika osatähtsus ning võimalus osaleda rahvusvahelistes projektides, arvab Maiu Kauber
• Prof Kam-shing Yip toob näiteid ebasoodsatest tingimustest eneserefleksiooniga tegelemiseks, mille puhul võivad tekkida probleemid töötajate ametialases ja isiklikus arengus.
Veronika Talviste analüüsib sotsiaaltööalaste teadmiste kasutamist kriisi- ja arenguabi osutamisel Makedoonias, Turkmenistanis, Pakistanis ja Põhja-Kaukaasias
• Eesti Lastefond sai 20. aastaseks

Ajakiri Sotsiaaltöö on sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koostöös väljaantav erialane sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika ajakiri. Ajakiri informeerib sotsiaalvaldkonnas toimuvast, kajastades nii uurimuste tulemusi kui spetsialistide vaatenurka.