Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Maris Jesse sai WHO täitevkogu liikmeks

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa regionaalne komitee valis Thbilisis toimunud istungil Tervise Arengu Instituudi peadirektori Maris Jesse WHO täitevkogu liikmeks. Täitevkogu on assamblee järel WHO teine otsustusorgan, Eesti pole seal varem esindatud olnud.
Sotsiaalminister Maret Maripuu sõnul on Eesti esindaja valimine WHO täitevkogu liikmeks suur tunnustus Eesti edusammudele. "Juunikuus Tallinnas toimunud WHO Euroopa regiooni ministrite konverents näitas, et Eestil on oma kogemuse põhjal tahe ja soov maailma tervise edasise arengu suunamisel kaasa rääkida," ütles ta.
Jesse sõnul oli valimistele eelnenud kohtumistel teiste riikide delegatsioonidega tunda ootust muutusteks WHO-s globaalsel tasemel ning usku, et Eesti saab sellele kaasa aidata.
Täitevkogu valimistel perioodiks 2009-2011 esitasid neljale vabanevale kohale oma kandidaadi kümme riiki. Jesse ja teised valituks osutunud kandidaadid peab ametlikult heaks kiitma ja kinnitama veel tuleva aasta mais toimuv WHO assamblee. Siis algab liikmete kolmeaastane ametiaeg.
WHO 34-liikmeline täitevkogu, kus Euroopa regioon on esindatud kaheksa liikmega, kohtub kaks korda aastas - talve- ja suvesessioonidel. Täitevkogu ülesanne on ette valmistada WHO 193 liikmesriigi aastakoosolekul arutlusele tulevad teemad ja WHO arengustrateegia, korraldada liikmesriikide järelevalvet otsuste elluviimise üle ning nõustada organisatsiooni ja toetada selle toimimist.
Kolmapäeval kinnitas komitee suvel vastu võetud Tallinna harta tervisesüsteemide kohta ning kohustus liikmeid andma aastaks 2015 aru arengutest igas riigis.
"Thbilisis resolutsiooniga kinnitatud Tallinna harta rõhutab tervise ja jõukuse omavahelist tihedat seost ning aitab WHO Euroopa regiooni maadel kujundada tulemustele suunatud ja jätkusuutlikke tervisesüsteeme, mille keskmes on patsient ja tema vajadused," ütles Maripuu.
Eesti delegatsioon tõstis oma pöördumises esile harta olulisust tervisesüsteemi edasisel arendamisel. Selle üks näide on Eestis tänavu juulis vastu võetud rahvastiku tervise arengukava.
WHO asutati 1948. aastal, et parandada maailma tervishoiustandardeid ning tõsta eelkõige füüsilise, kuid ka vaimse ja sotsiaalse tervise taset. WHO peakorter asub Genfis ja organisatsiooni kuulub 193 riiki. Eesti ühines WHO-ga 1993. aasta märtsis.