Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Toitumise andmekogu: uuringute andmebaas


Uuringute andmebaas
Tegemist on kolmanda toitumise andmekogu teemalise seminariga selle aasta jooksul.
24. oktoobril toimuva seminari käigus keskendutakse toitumise andmekogu kolmanda
alamooduli, uuringute andmebaasi tutvustamisele.
Uuringute andmebaasi on plaanis koondada kõigi Eestis teostatud toitumisuuringute ning
toitumisega seotud uuringute andmed, sealhulgas kehalise aktiivsuse, biomarkerite ja
antropomeetriaga seotud uuringute andmed.
Seetõttu ootame seminarile osalema kõiki teadus- ja uurimustöödega tegelevate asutuste
esindajaid, et tutvustada toitumise andmekogu kontseptsiooni ja rääkida lähemalt
uuringute olulisusest rahvastiku toitumusliku olukorra hindamisel.

Eesti osalus rahvusvahelistes projektides

Seminari käigus tutvustatakse ka erinevaid rahvusvahelisi terviseuuringuid, milles Eesti
osaleb Tervise Arengu Instituudi eestvedamisel.
IDEFICS uuringus osaleb koos Eestiga kokku 12 Euroopa Liidu riiki. Antakse ülevaade
IDEFICS uuringu käigus kogutavatest andmetest ja uuritavatest valdkondadest, mis võib
tulla kasuks paljudele tervisevaldkonnas uurimusi läbiviivatele kraadiõppuritele ja
spetsialistidele.
Uuri lähemalt http://www.idefics.eu

Tutvustatakse lähemalt projekti ENHR II (European Nutrition and Health Report 2009),
mille eesmärk on koondada andmeid toitumise ja tervisekäitumise valdkonnas 25
Euroopa Liidu liikmesriigis.
Uuri lähemalt http://www.univie.ac.at/enhr/

Seminar leiab aset 24.oktoobril, algusega kell 10.00 Tallinnas, Euroopa hotellis, Ida-
Euroopa B saalis.

Registreerumiseks saada E-mail aadressile jana.veenpere@tai.ee.
Seminari päevakava leiad siit.

Ettekanded:
ENHR II
Lasteuuringud
Riskihindamine
Toitumise andmekogu
Uuingute andmebaas