Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Algab suitsuprii klassi võistlus

Tervise Arengu Instituut kuulutab 4.-12. klasside õpilastele välja suitsuprii klassi võistluse, mille peamine eesmärk on vähendada noorte suitsetamist ja suitsuvabade tubakatoodete tarbimist.

Suitsuprii klassi võistlus on koolinoortele mõeldud tubakatarbimise ennetusprogramm, mis püüab motiveerida noori tubakast loobuma, ennetada või edasi lükata suitsetamist ja suitsuvabade toodete tarbimist. Programmi saab kergesti siduda paljude erinevate õppeainetega ning see pakub head võimalust suitsetamise teemaga tegelemiseks.
Võistluses osalevatel klassidel tuleb olla tubakavaba vähemalt kuus kuud (27. oktoobrist kuni 27. aprillini), edukad klassid võidavad auhindu. Lisainfot võistluse kohta leiab siit.

TAI statistika andmetel on täiskasvanud meeste hulgas tubakatoodete tarbimine langenud (2004. aastal oli igapäevasuitsetajaid 47,7% ja 2006. aastal 40,5%) ja naiste hulgas püsib enam-vähem stabiilne, kuid noorte hulgas on tubakatoodete tarbimine tõusutrendis, eriti tüdrukute hulgas.

2005/2006. õppeaastal toimunud 11-, 13- ja 15- aastaste noorukite rahvusvahelise terviskäitumise uuringus osalenud Eesti poistest oli 13-aastaselt või varem suitsu proovinud 65% ja tüdrukutest 43% (2001. aastal olid vastavad osakaalud 64 ja 39 protsenti).

2007. aastal Eesti koolide 7.-9. klasside õpilaste seas läbiviidud uuring näitab, et ligikaudu üks kolmandik (34,4%) küsitletud õpilastest kasutab erinevaid tubakatooteid, kõikidest vastanutest näiteks üks kolmandik (31,1%) õpilasi suitsetab sigarette ning 18% tõmbavad sigarit.
2003.aastal, kui eelmine sarnane uuring läbi viidi, kasutas erinevaid tubakatooteid 33,2% õpilastest.

TAI tubakaekspert Kristel Ojala arvates on ühiskonna hoiak suitsetamise suhtes liialt tolerantne. Kui näiteks 10-aastane laps tänaval vastu jalutab ja suitsetab, siis jäädakse üldjuhul ükskõikseks, kuigi võiks tal lasta selle sigareti ära visata.

Suitsuprii klassi võistlus toimub Eestis juba alates 2001.aastast.
Eelmisel aastal alustasid võistlust 853 klassitäit lapsi 234 koolist. Kuue kuu jooksul suutsid suitsupriid olla 612 klassi (71,7% osalenud klassidest). 4. klassidest suutsid edukalt vastu pidada 118 klassi 135-st (87,4% kõikidest 4. klassidest). Ülejäänud klassid langesid võistlusest välja, sest kõik klassi õpilased ei suutnud tubakast loobuda.

Võistluse idee pärineb Soomest, kus alates 1989. aastast on võisteldud igal aastal. 1997. aastal hakati Soome eeskujul looma suitsupriide klasside võrgustikku teistes Euroopa riikides. Esimestena liitusid Taani, Soome, Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa, Hispaania ja Wales, kus 1998. aastal peeti esimene rahvusvaheline suitsuprii klassi võistlus. Hea vastukaja julgustas ettevõtmist laiendama teistesse maadesse. Nüüdseks on sellega seotud 20 Euroopa riiki, kaasaarvatud Eesti.

Lisainfo: Eve-Mai Rao,  Peaspetsialist, tel 659 3981, eve-mai.rao@tai.ee