Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Hoolekandeasutuste konverents maine ja hea praktika teemal


18. novembril toimub Vene Kultuurikeskuses traditsiooniline Tervise Arengu Instituudi (TAI) konverents erivajadustega ja eakatele inimestele teenuseid osutavate asutuste töötajatele. Konverentsi tänavuseks teemaks on hoolekandeasutuste maine ja hea hoolduspraktika kujundamine.

Konverentsi eesmärk on tutvustada hoolekandeasutuste töötajatele võimalusi, kuidas kujundada hoolduspraktikat kliendi vajadustest lähtuvalt, paremini tagada asutustes elavatele inimestele nende õigusi ning kaasata kliente ja nende omakseid asutuste igapäevaelu korraldusse. Lisaks arutatakse, kuidas parandada hoolekandeasutuste mainet ning arendada asutuse suhteid kohaliku kogukonnaga. Konverentsil räägitakse inimõigustest hoolekandeasutustes ja ajakirjaniku töistest kokkupuudetest hooldusraviasutustega, kirjeldatakse hoolekande ja tervishoiu ühistegevusese uusi suundi, tutvustatakse Soome üht eesrindlikumat hoolekandeteenuste pakkujat Sopimusvuori RY’d, tutvustatakse näiteid Eesti hoolekandeasutuste heast praktikast ja vahendatakse kohaliku omavalitsuse kogemust eakatele hoolekande- ja tervishoiuteenuste korraldamisel.
Hoolekandeasutuste konverentsi avab sotsiaalminister Maret Maripuu. Koneverentsi modereerib Urmas Vaino.

TAI korraldab sarnast konverentsi juba viiendat aastat, varasemalt on teemadeks olnud riski juhtimine, uued suunad erihoolekandes, töötajate areng ning koolitus.

Konverents toimub Mere pst 5 algusega kell 10.45. Kava leiab siit