Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Konkursi "TERVIS JA TURVALISUS ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖS" kokkuvõte.

Tervise Arengu Instituudi poolt algatatud konkursile „Tervis ja turvalisus õppe- ja kasvatustöös“ esitati 40 erinevat tööd 29-st koolieelsest lasteasutusest.

Ideekonkursi eesmärgiks oli koguda hea praktika näiteid terviseõpetuse- ja kasvatuse läbiviimisest lasteaedades erinevatel tervise ja turvalisuse teemadel. Tööde koostamise põhimõteteks olid tingimused, mida osalejad pidid arvestama töö koostamisel (vt konkursi kutse ).
Kõige enam esitati töid kehalise aktiivsuse edendamisest ja ohtude ennetamisest. Vähem laekus töid vaimse/emotsionaalse tervise hoidmisest, laste sotsiaalsete oskuste kujundamisest ning hammaste tervisest.
Töid hinnati 4- liikmelise ¾ürii poolt vastavalt konkursi hindamisjuhendile . ®ürii arvestas hindamisel tööde vastavust tööde koostamise tingimustele, eesmärkide ja sisu vastavust, seotust tervisega ja vormistust. Võistlustöö eest oli võimalik saada kokku 10 punkti ja lisapunkti võis teenida tegevust illustreerivate, asjakohaste lisamaterjalide eest.

®ürii otsustas kõikidest huvitavatest ja toredatest konkursitöödest tunnustada kuus hea praktika näidet kahes erinevas kategoorias ning lisaks anda välja kolm eripreemiat.

I kategooria - õppe- ja kasvatustegevus
• „Sallivus ja demokraatia“,
autor Urve Vares , Põlva Lasteaed Mesimumm
Esiletõstmist vääris: soe ja sõbralik , igast lapsest hooliv olulise teema oskuslik käsitlemine.

• „Tuleohutus - tulega mängimine“,
autor Merike Balder, Tartu Lasteaed Meelespea
Esiletõstmist vääris: vajaliku teema uudne lahendus ja tegevuse hea integreeritus.

• „Südamenädala matk loodusesse“,
autorid Eda Kiili, Aili Teemant, Merike Laager, Kunda Lasteaed Kelluke
Esiletõstmist vääris: tegevuse mängulisus, põnevus ja hea integreeritus.

Eripreemia:
• „Hirmude laegas“,
autor Tiina Koppel, Tallinna Lepatriinu Lasteaed
Esiletõstmist vääris: väga vajaliku teema julge ja huvitav käsitlemine.

II kategooria - laste, personali ja/või lapsevanemate tervist edendavad üritused

• „Sotsiaalsete oskuste kujundamine - valmis Erna retkeks“,
autorid: Helve Reismann, Tiina Teidearu, Kairi Paama ja Silvi Org, Tartu Lasteaed Krõll
Esiletõstmist vääris: lastele põnev ja uudne ning mitmete huvitavate tegevustega üritus koos mehiste koostööpartneritega.

• „Tervise väärtustamine läbi südamenädala ürituste“,
autorid: Marit Kurm ja Malle Teder Tartumaalt, Rõngu Lasteaed Pihlakobar
Esiletõstmist vääris: hea laste ja personali kaasatus, loovus ja ürituse mängulisus;
väga hea vormistus koos tegevuste kirjelduste ja illustreeriva materjaliga.

• „Emadepäev Tabasalu loodusrajal“,
autorid: Eve Sepper ja Kristi Kiilu, Tallinna Lasteaed Sipsik
Esiletõstmist vääris: hästi läbimõeldud, põhjalikult ettevalmistatud, tore, sisukas ja
emotsionaalne pereüritus.

Eripreemiad:
• “ Sügisene pereorienteerumine“
autorid: Margit Teder, Kersti Puusild , Siiri Kobin, Tiia Kadalipp, Marika Semjonov, Viljandi Lasteaed Männimäe
Esiletõstmist vääris: lastepärasus, põnevus, hästi korraldatud ja oskusliku lastevanemate kaasatusega pereüritus.

• Tervisepäev “Terve ja tugev nagu Kalevipoeg“
autorid: Tiiu Korts, Anu Merivee, Piret Põldre ja rühmaõpetajad, Põltsamaa Lasteaed Tõruke.
Esiletõstmist vääris: uudsus, emotsionaalsus, kogu lasteaiapere mänguline üritus, mis oskuslikult integreeritud kodukohaga.


Tervise Arengu Instituut tänab kõiki konkursil osalejaid ja soovib edaspidiseks jõudu hea praktika näidete rakendamisel.

Parimad tööd planeerime kirjastada ja avaldada Tervise Arengu Instituudi interneti-lehekülgedel www.terviseinfo.ee ning www.tai.ee 2009. aasta lõpuks.

Lugupidamisega ¾ürii koosseisus:

Liana Varava - Tervise Arengu Instituut, peaspetsialist
Imbi Raasuke - Lasnamäe Lasteaed - Algkool, juhataja asetäitja õppekasvatustöö alal
Aita Arund - Tartu Lasteaed Meelespea, juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal
Svetlana Keisk - Nõo Põhikool, direktori asetäitja sisekontrolli alal, põhikooli ja gümnaasiumi inimeseõpetuse õpetaja