Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Avaldati perinataaltervise raport


Täna avaldatud Euroopa Perinataaltervise Raport hõlmab 25 Euroopa Liidu liikmesriigi ja Norra perinataaltervist. Raport võrdleb riigiti laste
sünni- ja naiste raseduse, sünnituse ning rasedusjärgse perioodi riske.

Raport avaldati Euro-Peristat projekti raames ning selle tähtsus seisneb selles, et esmakordselt võrreldakse Eesti andmeid selles valdkonnas ühtsetel alustel teiste Euroopa riikidega. Andmete võrdlus on tehtud 2004. aasta põhjal. Euroopa Perinataaltervise Raport on kättesaadav www.peristat.com.

NB! Pressiteatele on lisatud Euro-Peristati pressiteade.