Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Valitsuskomisjonid arutavad vähenenud eelarveid

Vabariigi valitsuskomisjonid arutavad täna sotsiaalministeeriumis HI- viiruse ja narkomaania ennetamise strateegiate tegevuskavasid.

2008. aastal oli Tervise Arengu Instituudi (TAI) riiklike terviseprogrammide kulu 97,3 miljonit krooni, 2009.aasta eelarve on 79,8 miljonit krooni, seega eelarve tervikuna vähenes 17,6 miljonit krooni ehk 18%.
TAI viib ellu seitset haiguste ennetamise riiklikku strateegiat, need on HIV-, narkomaania, südame-veresoonkonnahaiguste, vigastuste ennetamise, tuberkuloosi- ja vähistrateegia ning laste tervise programm.

Protsentuaalselt vähenesid strateegiate eelarved 2009. aastal järgmiselt:
HIV ja narkomaania ennetus 18%, südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetus 25%, vähiennetus 21%, vigastuste ennetus 56% ja laste terviseprogramm 8 protsenti.
Võrreldes eelmise aastaga suurenesid tuberkuloosiravi tänavune eelarve (6%) a narkostrateegias alaealiste sõltuvusravi.  Samana või ligilähedaselt samana on TAI säilitanud kriitilise tähtsusega ennetustegevuse mahu: vähiprogrammi toetus emakakaela- ja rinnavähi sõeluuringute läbiviimiseks, süstlavahetusprogramm, metadoonasendusravi, anonüümne HIV-nõustamine, testimine ja verifitseerimine (HIV-positiivseks osutunud analüüside kinnitamine).

Suurimad vähenemised olid programmide raames läbiviidavate koolituste, meediakampaaniate, infomaterjali tootmise ja muu teavitustegevuse valdkonnas. Vähenes ka maakondadele eraldatav tegevustoetus, mis on 40% eelmise aasta eelarvest, ning HIV-positiivsete tugirühmade toetus, mis on 50% eelmise aasta eelarvest