Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

UICC uuring näeb seost ülekaalulisuse ja vähi vahel

Täna tähistatakse ülemaailmset vähipäeva, mis tänavu tõstab esile ülekaalulisuse ja vähi vahelist seost.

Rahvusvaheline Vähivastane Liit (UICC) käivitab täna kampaania nimega „Ma armastan oma tervislikku, aktiivset lapsepõlve,“ mille eesmärgiks on suurendada teadlikkust liigse kehakaalu ja vähi vahelisest seosest. Head harjumused saavad alguse varajases eluperioodis, seetõttu tuleks ergutada lapsi tervislikult sööma ja füüsiliselt aktiivsed olema. Hinnanguliselt on maailmas 22 miljonit alla 5 aasta vanust ülekaalulist last.

UICC kampaania vajadust rõhutab täna avaldatud uuringuaruanne „Vähiga seotud uskumused ja käitumisviisid“, milles sisalduvad uued andmed näitavad, et inimesed ei mõista nende valikute vähki suurendavat mõju. Näiteks ei teadnud umbes 40% inimestest Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Austraalias/Uus-Meremaal ning Aasia lääneosas, et ülekaalulisus suurendab nende vähki haigestumise riski, teistes piirkondades oli teadlikkus veelgi väiksem. Tegu on esimese rahvusvaheliselt võrreldavaid andmeid pakkuva uuringuga vähiga seotud uskumuste ja käitumise kohta. UICC küsitles 2008. aastal kui 40 000 inimest 39-s riigis, tehes selleks koostööd Gallup Internationali tütarfirmadega. Uus aruanne sisaldab kaheksa ÜRO regiooni andmete liigendust. UICC presidendi Davud Hilli sõnul ülekaalulisus ja rasvumine üks paljude vähiliikide põhjusi. Hilli sõnul on praegune avalikkuse teadmatus kehakaalu ja vähi vahelisest seosest tõenäoliselt samaväärne suhtumisega suitsetamisesse ja vähki 1950. aastate lõpus.