Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Konverents "Paremad koolid läbi tervise"

15.-17. juunil toimub Vilnisuses kolmas tervist edendavate koolide konverents „Paremad koolid läbi tervise“.
Konverentsi eesmärgiks on tugevdada sektorite ja valitsustevahelist koostööd. Konverentsil jagatakse parimaid teaduslikke, praktilisi ja poliitilisi praktikaid tervisedendusest koolis.

Konverentsile oodatakse tervise-, hariduse- ja sotsiaalsektori spetsialiste,
riigi- ja omavalitsuste ning noorteorganisatsioonide esindajaid, akadeemiliste asutuste esindajaid ning kõiki teisi, kes tunnevad muret laste tervise pärast.

3- päevane programm sisaldab ekspertide presentatsioone, heade praktikate jagamist, kooli tervisedenduse tõenduspõhisuse arutelusid, erinevate poliitikate ja strateegiate efektiivsuse arutelusid. Kavas on paneelsessioonid, arutelud, workshopid.

Lisainfo ja registreerimine: http://www.conference2009.lt/