Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Ajakiri Sotsiaaltöö 1/2009

Ajakiri Sotsiaaltöö 1/2009 räägib inimõigustest ja lastega perede abistamistest

„Rasked ajad on vaja üle elada./…/ Ometi saavad sotsiaaltöötajad nüüd oma kasulikkust näidata rohkem kui kunagi varem, sest abivajajaid on varasemaga võrreldes kindlasti rohkem. Nüüd on sotsiaaltöötajatel võimlus näidata oma teadmisi, oskusi, loomingulisust, initsiatiivi, seista sotsiaaltöö väärtuste eest, olla inimestele teejuhiks rasketel aegadel,“ juhatab selle aasta esimest ajakirjanumbrit sisse toimetuse kolleegiumi liige Riina Kiik.

Olulisemad uudised ja artikliteemad:
• Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (ESTA) tähistab 27. märtsil juba teist korda sotsiaaltöötajate päeva. Tallinnas toimuval pidulikul üritusel tunnustatakse tublisid sotsiaaltöö tegijaid, kelle tööpanust ja eetilist käitumist on märganud kliendid ja kaastöötajad. Sotsiaaltöötajate aasta tippsündmuseks kujuneb 19.-20. novembril toimuv Eesti sotsiaaltöö 4. kongress.

• Sirlis Sõmer-Kull sotsiaalministeeriumist tutvustab muudatusi psüühilise erivajadusega inimeste hoolekandes: muudatustega sotsiaalhoolekande seaduses on täpsustatud riiklike teenuste sisu ja nõudeid nende osutamiseks. Merle Tomberg selgitab, kuidas rakendub puudega lapse hooldajatoetuse üleminek kohalikule omavalitsusele alates 1. märtsist. Samuti võib lugeda üleriigilist lasteabitelefonist 116 111 ja uuest sotsiaalse kaitse ja kaasatuse riikliku aruandest.

• Eve Liblik esitab oma artiklis tähelepanekuid õiguskantsleri kontrollkäikudest hoolekandeasutustesse ja tõdeb, et elu edenedes tähtsustavad hooldekodu elanikud täis kõhu ja sooja toa kõrval on üha enam inimväärset kohtlemist. Ometi ei tea ei hooldekodude elanikud ega paraku ka töötajad pahatihti täpsemalt, millele inimväärikuse tagamisel tähelepanu pöörata, millised on inimeste õigused ja mispuhul neid rikutakse.

• Lastekaitsetöötaja Anu Nõlve pani aasta jooksul kirja kõik klientidega seotud toimingud. Uurimusest selgub, et ebaproportsionaalselt suureks tööülesandeks osutus multiprobleemsete perede abistamine. Sellised pered vajaksid mitmesuguseid toetavaid teenuseid - sotsiaalset ja psühholoogilist nõustamist, võlanõustamist, tugiisikuteenust ja vanemlike oskuste õpetamist. Maal asuval keskmise suurusega omavalitsusel pole aga neid teenuseid piisavas mahus pakkuda.

• Tunnustatud Soome pereterapeudid Florence Schmitt ja Jorma Piha tutvustavad lapsekeskse teraapia põhimõtteid ning annavad nõu, kuidas toetada last, kelle vanemal või mõnel teisel pereliikmel on raske haigus.

• Tiiu Kadajas võtab vaatluse alla edetabelite ehk pingeridade kui Eesti ühiskonnas omaks võetud mõõdupuu ilmingud koolis ja jõuab järeldusele, et õpitulemustele keskendumise ja konkurentsi asemel tuleks luua selline koolikogukond, kus hoolitaks endast ja kaaslastest ja kus ka kooli sobimatutena näivad õpilased oleksid kaasatud.

• Lisaks leiab ajakirjast artikleid Astangul tööd alustanud puudealase teabe ja abivahendite keskusest, füsioterapeudi tööst rehabilitatsioonis ja tervishoius, kaplani ülesannetest haiglas ja tervishoiuasutuses, kliendi jõuvarudega arvestamisest pere tugiisiku töös, eakate hooldusteenuse laiendamise võimalustest ja teistel teemadel.

Ajakiri Sotsiaaltöö on sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koostöös väljaantav erialane sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika ajakiri. Ajakiri informeerib sotsiaalvaldkonnas toimuvast, kajastades nii uurimuste tulemusi kui spetsialistide vaatenurka.

Lisainfo:
Regina Lind
ajakirja Sotsiaaltöö vastutav toimetaja
tel 659 3931
ajakiri@tai.ee