Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

2007. aastal vähenesid leibkondade kulutused tervishoiule

TAI poolt koostatud 2007. aasta Eesti tervishoiu kogukulude (THKK) analüüs näitab, et omaosalus, s.t. leibkondade kulutused tervishoiule olid 2007. aastal väiksemad kui varasematel aastatel, kuid Euroopa Liiduga võrreldes ikkagi suured.

Leibkondade kulutused tervishoiule moodustasid 2007. aastal 21,9% (2,842 miljardit krooni ehk 182 miljon EUR) tervishoiu kogukuludest. Aasta varem oli sama näitaja 3% võrra suurem. Euroopa Liidu liikmesriikides oli 2005. aastal omaosalus keskmiselt 17% .

2007. aastal olid Eesti tervishoiu kogukulud jooksevhindades 13 miljardit krooni ja kasvasid võrreldes 2006. aastaga 2,4 miljardit krooni (22,7%) - see on suurim nominaalkasv viimase üheksa aasta jooksul.

2007. aastal oli Eestis tervishoiu kogukulude osakaal SKP-st 5,4%, tõustes 2006. aastaga võrreldes 0,2%. Võrdluseks - Euroopa Liidus oli 2005. aastal riikide keskmine tervishoiu kogukulude osakaal SKP-st ligikaudu 9%.

2007. aasta lõpus elas Eestis 1,342 miljonit inimest. Keskmiselt kulutas tervishoiusüsteem ühe elaniku kohta 9 676 krooni, mis oli 1 800 krooni rohkem kui 2006. aastal.

Tervishoiu kogukulusid kasvatasid avaliku sektori tervishoiukulutused, mis suurenesid aastaga 27,6% võrra. Nii valitsus kui haigekassa investeerisid 2007. aastal tervishoidu märkimisväärselt rohkem kui 2006. aastal. Tavapäraselt finantseeriti suurimat osa avaliku sektori tervishoiu kulutustest (84,7%) haigekassa vahenditest. Erasektori kulutuste osakaal võrreldes eelmise aastaga aga kahanes.

Tervishoiu kogukulude analüüs on TAI tavapärane töö, mis näitab tervishoiusüsteemi rahastamist erinevate rahastamisallikate, tervishoiuteenuste ja teenuse osutajate kaudu. Kogutud andmed võimaldavad konstrueerida erinevaid näitajaid, mis on vajalikud tervishoiusüsteemi ja selles toimunud muutuste analüüsimiseks, samuti erinevate riikide tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkuse võrdlemiseks.

Tervishoiu kogukulude detailsemad andmed leiab Tervise Arengu Instituudi kodulehelt http://www.tai.ee/?id=5619

Lisainfo analüüsi kohta: Aljona Karlõ¹eva, TAI analüütik, 659 3816, aljona.karloseva@tai.ee