Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

WHO hoiatas maailma ravimresistentse tuberkuloosi leviku eest

1.-3. aprillini toimus Pekingis Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) eestvedamisel ja Bill & Melinda Gates`i Fondi toel ministrite taseme konverents kõrge M/XDR-TB koormusega riikidele, kuhu olid kutsutud 27 kõrge resistentse tuberkuloosiohuga maad, sealhulgas ka Eesti.

Eestit esindas konverentsil Tervise Arengu Instituudi Tuberkuloosiandmekogu juhataja Piret Viiklepp, kelle sõnul on ravimresistentsete tuberkuloosi (TB) juhtude suur esinemissagedus probleemiks ka Eestis. 2008. aastal diagnoositud esmastest tuberkuloosihaigetest oli ravimresistentseid 11,9 % (aastal 2007 12,7%), mis on kõrgeim Euroopas. 27 TB ohumaa nimekirjas on endised Nõukogude Liitu kuulunud maad, lisaks Bulgaaria, Hiina, India, Indoneesia, Filipiinid, Lõuna-Aafrika Vabariik, Vietnam, Bangladesh, Etioopia, Kongo RV, Pakistan, Nigeeria ja Myanmar (endine Birma).

Kuigi TB on tavaliselt ravitav, on sellel arenenud ravimatud ja ravile raskesti alluvad vormid: multiresistentne (MDR-TB- tuberkuloosibakter on resistentne kahele TB vastasele põhiravimile: isoniasiidile ja rifampitsiinile) ja eriti resistentne tuberkuloos (XDR-TB - tuberkuloosibakter on resistentne nii esimese rea, kui ka teise rea TB ravimitele). Ainuüksi 2007. aasta jooksul avastati maailmas 500 000 uut MDR-TB juhtu, kuid vaid 1% patsientidest saab vajalikku ravi. 27 ohuriiki annavad 85% kõigist resistentsetest haigusjuhtudest. “See on tõsise ohu märk, mis ütleb, et resistensed TB-bakterid on laialdaselt ringlemas rahva hulgas ja olukord on plahvatusohtlik,” ütles WHO direktor Margaret Chan konverentsi avakõnes. 2009. aasta märtsi seisuga on teateid eriti resistentse ehk nn XDR-TB levikust kokku 55 riigist üle maailma.

WHO hoiatas, et 27 resistse tuberkuloosi ohumaad peavad koheselt rakendama meetmeid, et vältida riski tuberkuloosi muutumisest fataalsete tagajärgedega epideemiaks. Iga riik peab selle kohta aruande esitama käesoleva aasta oktoobriks.

Praegu kehtiva „Riikliku tuberkuloositõrje programmi ja tegevuskava aastateks 2008-2012” põhieesmärk on vähendada TB esmashaigestumist Eestis 2012.aastaks 20 uue haigusjuhuni 100 000 inimese kohta. 2008. aastal oli see näitaja 26,2 inimest 100 000 kohta. Eestis on nii uuringud kui ravi tuberkuloosihaigele tasuta.

2008. aastal diagnoositi Eestis tuberkuloos 414 inimesel. WHO andmetel registreeriti maailmas 2007. aastal üle 9 miljoni tuberkuloosijuhu, millest surmaga lõppes 1,3 miljonit juhtu.