Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Ajakirja Sotsiaaltöö värske number tutvustab sotsiaaltöö hea praktika näiteid.


„Minult on tihti küsitud, kuidas ma suudan seda tööd teha. See on väga lihtne. Ma armastan inimesi ja hoolin neist. Tean, et ka ehtne „prükkar“ võib muutuda. Tuleb neile ulatada käsi, olla nende vastu aus, koos naerda ja nutta kui vaja. Ja ühiselt otsida rada, mille lõpus on nende jaoks valgus“ - kirjeldab oma missiooni sotsiaaltöötaja Ilme Puura.

Olulisemad uudised ja artikliteemad ajakirjas Sotsiaaltöö nr2/2009:
• Eve Ilisson uuris oma magistritöös Valga maakonna pikaajaliste töötute rahuolu tööharjutuse ja tööpraktika teenustega. Pikaajaliste töötute töövõime taastamine on päris raske, mistõttu rakendus teenuste abil tööle vähe inimesi. Siiski on teenused ennast õigustanud, kutsudes esile positiivseid muutusi töötute käitumises ja parandades nende sotsiaalseid oskuseid.
• Eesti eri paigus on erinevatele probleemidele leitud kohapeal omanäolisi, konkreetsele situatsioonile sobivaid lahendusi:
- Pärnu Kaldapealse Kodus pakutakse endistele kodutute varjupaiga elanikele toetatud igapäevaelu, toetatud elamise ja toetatud töö teenust.
- Viljandi Laste- ja Sotsiaalabikeskuses saavad raske ja sügava puudega lapsed samast kohast nii rehabilitatsiooni ja erinevaid tugiteenuseid kui ka õpetust.
- Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuse rehabilitatsioonimeeskond kasutab oma töös programmipõhist lähenemist: tegevusprogrammid on üles ehitatud, arvestades konkreetse puudeliigi spetsiifikat.
- Vanurite Eneseabi ja Nõustamisühingus kogunevatel eakatel on pikaaegne eneseabi korraldamise kogemus. Ühingu liikmed toetavad üksikuks jäänud ja lapselapsi üksi kasvatavaid eakaaslasi ning viivad ellu ka muid projekte.
- Seitse Lääne-Virumaa omavalitsust ja Ambla vald kavandavad ühiselt sotsiaalteenuste keskust, kus hakatakse pakkuma võlanõustamist, psüühikahäiretega inimeste päevahoidu ja tugigruppe mitmesugustele sihtrühmadele.
• 27. märtsil, Eesti sotsiaaltöötajate päeval kuulutas Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (ESTA) välja 2008. aasta parimate sotsiaalvaldkonna töötajate konkursi võitjad. Aasta sotsiaalhooldaja on Mati Jürman (Lihula vallavalitsus), aasta hoolekandeasutuse juht Riina Sippol (Keila Sotsiaalkeskus), aasta sotsiaaltöötaja - Marianne Hermann (Võrumaa Omavalitsuste Liit), elutöö tegija sotsiaalvaldkonnas - Pille Vaiksaar (Viljandi Laste- ja Sotsiaalabikeskus).
• Psühholoog Voldemar Kolga arvates on praeguse kriisi juured inimeste illusoorses mõtlemises. Sotsiaaltöötajatele soovitab ta olla valmis uuteks väljakutseteks ning kasvatada oma inimlikku potentsiaali, suheldes loodusega ja teiste inimestega ning arendades dialoogi iseendaga.

Lisaks saab ajakirjast lugeda Tööturuameti ühinemisest Eesti Töötukassaga ning töötamist toetavate hoolekandeteenuste arendamise võimalustest ESF toel; intervjuud tunnustatud autismiekspert Gerard Nijhofiga; sotsiaalteenuste korraldusest Rootsis ja Inglismaal, sotsiaaltöö tudengite õppepraktika korraldusest ja teisi artikleid.

Ajakiri Sotsiaaltöö on sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koostöös väljaantav erialane sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika ajakiri. Ajakiri informeerib sotsiaalvaldkonnas toimuvast, kajastades nii uurimuste tulemusi kui spetsialistide vaatenurka.

Lisainfo:
Regina Lind
ajakirja Sotsiaaltöö vastutav toimetaja
tel 659 3931
ajakiri@tai.ee