Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Ülevaade Eestis 2001/2002. ja 2005/2006. õppeaastal toimunud kooliõpilaste tervisekäitumise uuringutest (HBSC uuring) teiste riikide taustal


Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (maailmas tuntud lühendi HBSC järgi: Health Behaviour in School-aged Children) on Maailma Terviseorganisatsiooni toetusel läbiviidav ankeetküsitlus, mille eesmärgiks on saada teavet noorukite tervise, tervisekäitumise ja heaolu kohta. Uuring toimub igal neljandal aastal korraga paljudes riikides, Eestis viib uuringut läbi Tervise Arengu Instituut. Uuringu sihtrühmaks on üldhariduskoolide 11-, 13- ja 15-aastased õpilased. Eestis toimus viimane uuring 2006. aasta veebruaris ja märtsis.

Ajakirja "Eesti Arst" juuninumbris ilmunud artiklis annavad uuringu koordinaatorid Eestis, Katrin Aasvee ja Mai Maser, ülevaate kahe viimase uuringu tulemustest ja trendidest ning seda võrdluses teiste uuringus osalenud riikidega. Artikli PDF vormingus leiab SIIT.