Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Alkoholisõltuv suremus, haridustase ja rahvus

Tervise Arengu Instituudi teadlaste osalusel avaldati ajakirja Alcohol & Alcoholism viimases numbris artikkel "Contrasts in alcohol-related mortality in Estonia: education and ethnicity".

Rahu K, Pärna K, Palo E, Rahu M. Contrasts in alcohol-related mortality in
Estonia: education and ethnicity. Alcohol & Alcoholism 2009; 44(5):517-522. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19505956?dopt=Abstract

Artikkel näitab, et Eesti surmaregistri 1983.-2005. a andmete analüüsi alusel (vanuserühm 25-64 a) kinnitus varem teadaolev - mida madalam haridustase, seda suurem risk surra alkoholisõltuvatesse haigustesse. See risk on mitte-eestlastel suurem kui eestlastel. Hariduse seos surmariskiga on tugevam naisrahvastikus. Seega peab selgitustöö alkoholi kuritarvitamise vastu olema suunatud kogu ühiskonnale, kuid erilist tähelepanu tuleb osutada vähemharitutele ja mitte-eestlastele.

Artikli täistekst on kättesaadav Eesti Teadusinfosüsteemis:
https://www.etis.ee )