Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Ajakiri Sotsiaaltöö võtab vaatluse alla riigi, omavalitsuste ja üksikisiku vastutuse heaolu eest


„Minu meelest viimasel ajal toonitakse kõikjal liialdatult õigusi, mis inimestel peavad olema. Aga kes juba õigust taga ajab, sellele tulevad tema kohustused järjest vähem meelde /…/ Vastakaid tundeid tekitab etteheide, et korda ja eeskirju rikkuvate inimeste mittelubamine varjupaika või öömajja on nende põhiõiguste rikkumine,“ kirjutab numbri eessõnas Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse direktor Kersti Põldemaa.

Olulisemad artiklid ja uudised uuest numbrist
• Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed“ toel pakutakse aastatel 2010-2011 nõustamist, rehabilitatsiooniprogramme, tugiisikuteenust asenduskodust ja perekonnas hooldamiselt lahkunud noortele, koolitatakse hoolekandeteenuste osutajaid ja juurutatakse hoolekandeasutustes kvaliteedi juhtimise süsteemi.

• Sotsiaalministeeriumi nõunik Elmet Puhm kommenteerib Riigikontrolli poolt läbiviidud laste riikliku hoolekande aruannet. Ministeerium analüüsib, kuidas ergutada laste kasvatamist hooldusperedes ning tõhustada tööd laste sünnivanematega, samuti on paanis kaasajastada olemasolevad asenduskodud.

• Sotsiaaltöö spetsialist Astrit Ujoki läbiviidud uurimusest selgub, et kohalikud omavalitsused tõlgendavad seadusi hooldajatoetuse maksmisel küllaltki erinevalt, alternatiivsete teenuste valik sõltub omavalitsuse võimalustest.

• Politoloog Anu Toots ütleb ajakirjale antud intervjuus, et Eestis on küllaltki levinud ettekujutus demokraatiast kui piiranguteta vabadusest, vähe aga räägitakse vastutusest. Igaüks, kes küsib, kas ta võib riigilt abi loota, peaks endalt küsima, kas ta on teinud kõik selleks, et see abi oleks võimalik.

• Viru Naiste Varjupaiga juhataja Angela Olt leiab, et naiste vastu suunatud vägivallaga võitlemiseks oleks vaja eraldi riiklikku strateegiat ning kohandada õigusakte selliselt, et need tagaksid ohvritele kiire ja tõhusa kaitse.

• Algab pereteraapia teemaliste artiklite sari. Esimeses artiklis annavad kliiniline psühholoog Kärolin Kajalaid ja perenõustaja Helen Alton ülevaate perekonnapsühhoteraapia ajaloost ja olemusest.

• Selle aasta veebruaris asutatud Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus on seadnud oma eesmärgiks ennetada sotsiaalseid probleeme ja tõrjutust. Ühenduse liige Helle Kahm tutvustab Kuressaares tehtavat tööd lastega, kes on kogenud tõrjutust koolis.

• Tänu riikliku tuberkuloostõrje programmi efektiivsele käivitumisele on uute haigusjuhtude arv 2008. aastaks vähenenud 26,2-ni 100 000 inimese kohta. Majandussurutise ajal ja töötuse kasvades võivad sellised riskitegurid nagu alkoholism ja alatoitlus mõjutada tuberkuloosi haigestumist, kirjutab Piret Viiklepp Tervise Arengu Instituudist.

• 10. oktoober on ülemaailme vaimse tervise päev. Eestis tähistati seda tänavu teemaüritusega Riigikogus. Psüühiliste erivajadustega inimeste igapäevaelu ja töötamise toetamisest Haabersti Klubimajas saab lugeda Anneli Benderi artiklist.

• Kuidas olla tugev, kui vanaisa-vanaemana märkad, et maailm oleks rohkem nagu nooremate jaoks, et trepiastmed oleksid nagu kõrgemaks ja pliiatsid peenemaks muutunud, kui kogu aeg oled kellelgi tormamisel jalus? -küsib psühholoog Tõnu Ots.

• Lisaks saab ajakirjast lugeda , tsirkuseteraapiast , vabatahtlikust tegevustest sotsiaalvaldkonnas, sotsiaaltöötajate enesetäiendamise võimalustest jpm.

Ajakiri Sotsiaaltöö on Sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koostöös väljaantav erialane sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika ajakiri. Ajakiri informeerib sotsiaalvaldkonnas toimuvast, kajastades nii uurimuste tulemusi kui spetsialistide vaatenurka.