Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Uute tuberkuloosijuhtude arv Eestis jätkab langust

Kuigi Eestis langeb uute tuberkuloosijuhtude arv igal aastal ligi kümnendiku, on meil jätkuvalt probleemiks ravile raskesti alluvate ehk multiravimresistentsete tuberkuloosijuhtude suur osakaal.
Tänu 1998. aastal käivitunud riiiklikule tuberkuloositõrje programmile ja kopsuarstide efektiivsele tööle on viimastel aastatel tuberkuloosi haigestumus Eestis langenud 8% aastas. Kui 2000. aastal registreeriti Eestis tuberkuloosiregistri andmetel 791 tuberkuloosijuhtu, siis 2008. aastal 415 ja 2009. aastal 378 tuberkuloosijuhtu. Mullu registreeritud juhtudest 329 olid uued ja 49 tuberkuloosi retsidiivjuhud.


Samas oma kõrge multiravimresistentsete tuberkuloosijuhtude (MDR) suhtarvu poolest on Eesti jätkuvalt juhtpositsioonil maailmas. Kuna MDR juhtude arv on viimasel kahel aastal püsinud samal tasemel, aga tuberkuloosijuhtude üldarv langeb pidevalt, siis seetõttu ravimresistentse tuberkuloosi osakaal ka suureneb.

Kui 2008. aastal oli 15% uutest tuberkuloosijuhtudest multiresistentsed, siis 2009. aastal registreeriti 54 uut multiravimresistentse tuberkuloosi juhtu, mis on 21% bakterioloogiliselt tõestatud (ehk lahtistest) uutest tuberkuloosijuhtudest.

Multiravimresistentsusel on mitmeid põhjuseid, näiteks varasemate perioodide ravivead, patsiendi poolne ravi katkestamine või ebakorrapärane ravimite võtmine. Neile probleemidele juhib tähelepanu ka tänase ülemaailmse tuberkuloosipäeva moto "On the move against TB. Innovate to accelerate action", mille all mõistetakse vajadust otsida tänapäevaseid ja uusi ravimeid, vaktsiini ja diganostilisi võimalusi võitluses tuberkuloosiga.

Tuberkuloos on nakkushaigus, mis võib kahjustada kõiki elundeid, kuid kõige sagedamini saavad kahjustada kopsud. Kui kopsutuberkuloosi haige patsient köhib, räägib, aevastab, siis satub õhku hulgaliselt rögapiisku, mis sisaldavad haigustekitajaid. Ravimata haige võib aastas nakatada 10-15 inimest. Nakatunutest haigestub iga kümnes, samas HIV positiivsel inimesel on see risk kordades kõrgem.

Multiravimresistentne tuberkuloosi (MDR-TB) korral haigustekitaja on resistentne vähemalt kahele tuberkuloosi põhiravimile isoniasiidile ja rifampitsiinile. Lisaks võttis Maailma Terviseorganisatsioon 2006. aastal kasutusele mõiste eriti resistentne tuberkuloos ehk XDR-TB, mille puhul on tegu MDR-TB juhuga, kuid on lisandunud resistentsus enamusele reservreapreparaatidele.

Eestis on tuberkuloosi ravi, ravimid ja tuberkuloosi kahtluse korral terviseuuringud kõigile patsientidele tasuta. Tuberkuloosi kahtlusega kopsuarstile pöördumisel ei ole vaja ka perearsti saatekirja. Tuberkuloosi ravi on otseselt kontrollitav ehk et tuberkuloosiravimeid apteegist osta ei saa ja neid patsiendile koju kaasa ei anta - patsient võtab ravimeid meditsiinitöötaja juuresolekul.

Iga aasta 24. märtsil tähistab maailm tuberkuloosipäeva, sest samal päeval 1882. aastal teatas dr Robert Koch oma avastusest, et tuberkuloosi tekitaja on bakter nimega Mycobacterium tuberculosis.