Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Valminud on uus tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonnal on valminud tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas, mis koondab kokku ning võimaldab mugavalt ja kiirelt kasutada erinevaid tervisega seotud andmeid.


Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi on kokku koondatud erinevate andmeallikate poolt kogutavad andmed, mis varasemalt on olnud kättesaadavad staatiliste tabelite, raportite või aastaraamatute kujul. Andmebaas koosneb kuuest põhivaldkonnast: rahvastiku üldnäitajad, haigestumus, tervishoiuteenuste kasutamine ja ravi põhjused, tervishoiuressursid, tervist edendavad asutused ning tervisekäitumise uuringud.

Avaldatavad andmed pärinevad Eesti meditsiinilisest sünniregistrist ja raseduskatkestusandmekogust, surma põhjuste registrist, tuberkuloosiandmekogust, vähiregistrist ning tervisestatistika osakonnast, mis avaldab tervishoiu korraldusega seotud regulaarset statistikat. Tervisekäitumise uuringute andmed pärinevadkooliõpilaste tervisekäitumise uuringust (HBSC), Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringust ja Eesti terviseuuringust.

Andmebaas võimaldab moodustada esitatud andmete alusel andmetabeleid internetis vaatamiseks või sobivas formaadis arvutisse laadimiseks. Lisaks tabelitele saab moodustada jooniseid ning maakondlike andmete puhul on võimalik andmeid esitada Eesti kaardil. Andmete paremaks mõistmiseks on iga valdkonna andmete juures lahti seletatud vajalikud mõisted ning andmete kogumise metoodika. Andmebaas on mõeldud poliitikakujundajatele, analüütikutele, tervishoiutöötajatele ning kõigile neile, kes soovivad saada andmeid Eesti tervisevaldkonna ja terviseseseisundi kohta.

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas on eesti ja inglise keeles ning asub aadressil http://www.tai.ee/tstua. Andmete kasutamine ja arvutisse laadimine on kõikidele tasuta. Andmebaasi täiendatakse pidevalt uute andmetega ning lisatakse jooksvalt ka varasemate aastate andmeid.

Andmebaas on valminud Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2008-2009“ raames.