Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Ajakirja Sotsiaaltöö uue numbri keskmes on alkoholi- ja perepoliitika

Trükist on tulnud ajakirja Sotsiaaltöö 2010. aasta teine number, mille esilehekülgedel on tagasivaade Tervise Arengu Instituudi (TAI) alkoholivastasele kampaaniale „Palju sina jood?”.


Eessõnas avaldab mõtteid alkoholi tarvitamise kohta Eestis TAI direktor Maris Jesse ning Eesti alkoholipoliitikat ja olukorda hindavad kriitiliselt sotsiaalosakondade töötajad mitmest maakonnast. Lisaks annab TAI peaspetsialist Karin Streimann põhjaliku ülevaate, millist mõju avaldab alkoholi tarvitamine perekonnas lastele.

Lapsi puudutab ka Hede Sinisaare ja Piia Tammpuu artikkel „Ühe vanemaga pered: probleemid, vajadused ja poliitikameetmed”, milles nad teevad kokkuvõtte 2009. aasta lõpus sotsiaalministeeriumis valminud samanimelisest poliitikaanalüüsist. Ida-Viru maavalitsuse lastekaitse peaspetsialist Andres Julle kirjutab magistritööl põhinevas artiklis ühest tühimikust Eesti sotsiaalmaastikul - perekondade taasühendamisest ehk asendushooldusel oleva lapse tagasipöördumisest oma vanematekoju.

Laste ja noorte teema leiab kajastamist veelgi. Pereterapeut Marika Ratniku artikkel rubriigis sotsiaaltöö meetodid selgitab, kuidas lapse ja tema tausta kohta saab infot lapse joonistustest ning kuidas joonistamine last aitab. Samuti arutletakse ajakirjaveergudel spetsialisti rolli üle alaealise lapse ülekuulamisel ja sotsiaalpedagoogika kui sotsiaalse töö üle koolis majanduslanguse tingimustes.

Seda, milline tähendus on eakate vabatahtlikul tööl laiemalt, uurib sotsiaalteaduse magister Merle Piho artiklis „Eakas vabatahtlik toetab ühiskonda ja aitab ennast”. Ajakirjas on juttu ka hoolekande teemal: omastehoolduse tugigrupist Tapal ja teenustest psüühikahäiretega eakatele Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses.

Tallinna Ülikooli professor Katrin Niglas annab oma artiklis nõu magistritööde koostajatele, lisades, et kirjeldatud seisukohti ei võetaks pelgalt magistrantidele suunatud õppetükina, vaid üleskutsena laiemaks aruteluks uurimismeetodite ja nende õpetamist puudutavates küsimustes.

Lõpetuseks leiab ajakirjast veel kokkuvõtted EQUALi programmi projektidest ja erinoorsootöö projektidest Valgamaal ning Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt välja jagatud tunnustustest.