Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Valminud on ülevaatekogumik "Noortemonitor 2009"

Eesti Noorsootöö Keskuse tellimusel on valminud kogumik ”Noortemonitor 2009”, kust leiab statistikat ja analüüse peamistest noortepoliitika valdkondadest.


Kogumik sisaldab järgnevaid peatükke: noored tööjõuturul, noorte hoiakud ettevõtluse suhtes, noored täiskasvanuks saamisest, noorsootöö, noorte vaba aeg, noored ja vabatahtlik tegevus, noorte haridusvalikud, kooliprobleemide taustategurid, noorte tervis, abivajavad lapsed ja noored, noored ja riigikaitse, noorte kuritegevus ja kuritegevuse kontroll, noored ja religioon. Peatükk “Noorte tervis” on koostatud Tervise Arengu Instituudi poolt.

Kogumiku koostas Eesti Noorsoo Instituut ning see valmis Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatava riikliku programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ abil.

Kogumiku online-versioon asub Eesti Noorsoo Instituudi kodulehel rubriigis “Noored Eestis”. Kogumikku on võimalik sirvida ja alla laadida ka peatükkide kaupa. Paberkandjal trükist levitab Eesti Noorsootöö Keskus.