Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Ametkonnad arutasid noorte alkoholitarbimise ennetamise ja vähendamise võimalusi

Reedel, 11 juunil toimus Tervise Arengu Instituudis Sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koostöös korraldatud ümarlaud, kus erinevate ametkondade, politsei, tervishoiutöötajate, alkoholitootjate ja kolmanda sektori esindajatega arutati noorte alkoholitarbimise ennetamise ja vähendamise võimaluste üle.


Noorte alkoholitarvitamine on mitmete uuringute järgi Eestis suureks probleemiks ning oleme nende näitajatega Euroopas esireas. Võrreldes varasemate aastatega joob aina rohkem noori alkoholi suures koguses ja tihedamini. Noorte alkoholitarvitamine tekitab neile nii lühi- kui pikaajalisi tervisekahjustusi, lisaks on see seotud kuritegevuse, antisotsiaalse käitumise, riskikäitumise (näiteks kaitsmata seksuaalvahekorrad), õpiraskuste, narkootikumide tarvitamise ja muuga.

Ümarlaual tegid ettekanded:
Karin Streimann, Tervise Arengu Instituut, "Noorte alkoholitarvitamise trendid"
Anna Markina Tartu Ülikooli kriminaalõiguse, kriminoloogia ja kognitiivse psühholoogia õppetool, "Alaealiste riski- ja hälbiva käitumise uuringu tulemused ning alkoholitarbimisele keskenduva jätkuprojekti tutvustus"
Triinu Täht, Sotsiaalministeerium, "Noorte alkoholitarvitamise mõjutamise meetmed alkoholipoliitika memorandumis"

Ümarlaual kõige enam kõlama jäänud mõtted puudutasid alkoholi kättesaadavuse piiramist ning järelevalve vajalikkust. Oluline oleks koolitada ja teavitada müüjaid nende vastutusest, et nad tajuksid, et nende tegevusel (alaealistele alkoholi müümisel) on tagajärjed. Järelvalve osas on oluline alkoholi müügikohtade eraldamine, sealhulgas lahja alkoholi ja limonaadide üksteisest eraldamine, ja suurem kontrollimise võimalus. Kui müügikohtade videosalvetused muuta kohustuslikuks, suureneks ka müüjate enesekontroll.

Alkoholikahjude ennetamiseks tehti ka ettepanek küsida dokumenti kõigilt alkoholi ostjatelt ning seda olenemata vanusest. Hoiakute kujundamine ja teadlikkuse tõstmine peaks algama juba kodudest. Täiskasvanute eeskuju ja käitumine alaealiste seltskonnas, nii kodus, koolis kui vabal ajal on ülioluline ning mõjutab ka nende lähikondsete käitumist.

Lisainfo: Karin Streimann, karin.streimann@tai.ee