Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Regionaalhaigla sügiskonverents keskendub patsiendi toetamisele

Teisipäeval, 5. oktoobril algusega kell 10.00 toimub Eesti Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis traditsiooniline Regionaalhaigla sügiskonverents. Sel aastal analüüsitakse tervishoiu arengut ja perspektiive patsiendi seisukohalt, fookuses on haigustega toimetuleku eri aspektid. Konverents kannab sel aastal pealkirja „Kui diagnoos loeb aastaid… Psühhosotsiaalse toe ja palliatiivravi võimalikkusest Eestis“.


Käesoleva aasta Regionaalhaigla sügiskonverents korraldatakse koostöös Tervise Arengu Instituudiga.

Regionaalhaigla IX sügiskonverentsi eesmärk on tõstatada küsimus senisest tõhusama ja ulatuslikuma palliatsioonisüsteemi vajalikkusest ja võimalikkusest Eestis. Konverentsi korraldajad mõistavad palliatsiooni all multidistsiplinaarsete tegevuste kogumit, mida pakutakse patsiendile, tema lähedastele ja meditsiinipersonalile alates hetkest kui tõenduspõhise aktiivraviga ei saa enam tervendada või vältida surma. Konverentsi ettevalmistamise käigus on tõstatatud ka küsimus, kas eutanaasia on palliatsiooni alternatiiviks või vastupidi.

Konverents koosneb kolmest osast: esimeses osas jagavad kogemusi Hollandi spetsialistid; teises osas räägitakse palliatsioonist Eesti kontekstis ning selle vajalikkusest perearstide töös, erakorralises meditsiinis ja aktiivravis ning kolmandas osas vaadatakse tulevikku, analüüsides võimalikke arengumudeleid Eestis nii poliitilistest, eelarvelistest kui ka meditsiinilistest aspektidest lähtuvalt.

Haigla ülemarsti dr Sergei Nazarenko sõnul on haigla sügiskonverentsidel käsitletud tervishoiu arengut erinevatest vaatenurkadest. “Oleme oma konverentsidel rääkinud ravikvaliteedist, selgitanud arstide väljaõppevajadusi, analüüsinud tervishoiu rahastamise jätkusuutlikust ning hinnanud masu mõjusid meditsiinile,“ võttis dr Nazarenko kokku viimase viie aasta sügiskonverentside teemad. „Seekord keskendume konverentsil patsientidele ja tema lähedastele, aga ka meedikutele, st me arutleme haigustega toimetuleku teemadel.“ Dr Nazarenko sõnul tuleb paraku tõdeda, et Eesti tervishoiusüsteemis ei ole täna piisavalt võimalusi ja vahendeid pakkumaks patsientidele ja nende omastele rasketel hetkedel vajalikku psühhosotsiaalset tuge ja palliatiivravi ning toetada meedikuid fataalsete haigusjuhtude käsitlemisel. „Me otsime seekordsel konverentsil vastust küsimusele: kuidas parendada palliatsioonisüsteemi Eestis?“ 

Konverentsi KAVA

* * *
Regionaalhaigla sügiskonverents on osaks rahvusvaheliste palliatsioonialaste ürituste seeriast, mille raames toimuvad veel:
• 4. oktoobril kell 10-18 Põhja-Eesti Regionaalhaigla Hiiu korpuse saalis (Hiiu 44) III Eesti Hospiitsikonverents „Hospiits - me räägime elust…“ (Info: www.diakooniahaigla.ee )

• 6. oktoobril kell 9-12 Põhja-Eesti Regionaalhaigla E-korpuses (Sütiste 21) Hollandi ja Eesti spetsialistide töötoad teemadel: „Organisational models in palliative care in Dutch hospitals”, „The role of nurse practitioner in palliative care“, „Symptom management in palliative care. The basic principles in daily practice”, “The domains of a palliative care consult and report”. Töötubade töökeel on inglise keel. Info: Made.Bambus@regionaalhaigla.ee