Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Tervishoiutöötajate tunnipalk langes võrreldes eelmise aastaga

Tervise Arengu Instituudi poolt tänavu märtsis läbiviidud tervishoiutöötajate palgauuringu andmetel vähenes arstide keskmine brutotunnipalk ilma lisatasudeta võrreldes eelmise aasta märtsiga 5%. Samavõrra langes hooldajate ja abiõdede keskmine brutotunnipalk, õendusalatöötajate tunnipalk vähenes 6%.


Eelmisel aastal jäid arstid palgalangusest puutumata, küll aga langes õendusalatöötajate ja hooldajate palk juba 2009. aastal.

Osalise- ja täistööajaga töötavate arstide keskmine brutotunnipalk ilma lisatasudeta oli 2010. aasta märtsis 126 krooni, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes seitsme krooni võrra. Täistööajaga töötavate arstide keskmine brutokuupalk koos kõigi lisatasudega oli märtsis 25 343 krooni, mis on 4,4% madalam kui aasta varem.

Osalise- ja täistööajaga töötavate õendusalatöötajate keskmine brutotunnipalk ilma lisatasudeta oli 65 krooni, mis on 6% võrra väiksem kui eelneval aastal. Täiskoormusega õendusalatöötajate keskmine brutokuupalk koos kõigi lisatasudega oli märtsis 13 325 krooni, langes aastaga 1,7%.

Osalise- ja täistööajaga töötavate hooldajate ja abiõdede keskmine brutotunnipalk ilma lisatasudeta oli 37 krooni, mis on kahe krooni võrra madalam kui eelmise aasta märtsis. Täistööajaga töötavate hooldajate ja abiõdede keskmine brutokuupalk koos kõigi lisatasudega oli 7408 krooni, langedes aastaga 0,8%.

Tervishoiutöötajate kuupalga vähenemine on toimunud peamiselt lisatasude arvel. Kuu põhipalk suurenes nii hooldajatel, õdedel kui ka kiirabitehnikutel. Tervishoiuteenuse osutamisega seotud spetsialistidel jäi kuu põhipalk samaks ja arstidel vähenes 1%, samal ajal kui lisatasusid kärbiti 18% võrra. Kõige kõrgemat keskmist kuupalka teenisid täistööajaga töötavad arstid piirkondlikes haiglates ja õendusalatöötajad erihaiglates.

Tervishoiutöötajate palgauuringut on alates 2002. aastast läbi viidud iga aasta märtsikuus. 2007. aastani oli uuringu läbiviijaks sotsiaalministeerium, alates 2008. aastast Tervise Arengu Instituut. Uuringu andmed ja analüüs on kättesaadavad Tervise Arengu Instituudi kodulehel www.tai.ee.