Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Konverents vaeb riigi ja omavalitsuste tööd narkomaania ennetamisel ja ravis

Reedel, 19. novembril korraldavad Tervise Arengu Instituut ja Tallinna Linnavalitsus ühise narkomaania ennetamise konverentsi "Riigi ja omavalitsuste töö narkomaania ennetamisel ja ravis", kus kohtuvad erinevad osapooled narkomaania ennetamise, rehabilitatsiooni ja ravi valdkonnast.


Konverentsil on kavas arutada ühiseid eesmärke ning vaadata hetkel kehtiva seadusandluse valguses, mida on võimalik kõigi osapoolte osalusel ette võtta. Samuti heidab konverents pilgu tulevikku - Justiitsministeeriumi esindaja räägib uuest sotsiaalseadustiku töögrupi loomisest ning arutatakse selle üle, milline võiks olla Eestile sobiv ennetuse, ravi ja rehabilitatsiooni mudel.

Konverents jagab ka häid kogemusi Sillamäe narkorehabilitatsiooni keskuse näitel, kus riik ja kohalik omavalitsus on koostöös saavutanud häid tulemusi. Oma arvamust avaldavad ka ennetamise, ravi ja rehabilitatsiooni teenuste sihtrühmade esindajad. Konverentsi lõpetab paneeldiskussioon ”Kuidas tagada selge rollijaotus? Kogemused, ootused ja võimalused koostöö arendamisel erinevate osapoolte vahel”, kus osalevad tervishoiu- ja sotsiaaltöötajad ning ametnikud.

Konverents toimub kella 10.30-17.00 Rahvusraamatukogu suures saalis. Täpsem päevakava on Tervise Arengu Instituudi kodulehel www.tai.ee, samuti on see lisatud teatele.