Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Ilmus Sotsiaaltöö 2010. aasta viimane number

Värske ajakirjanumbri toimetuse veerus nimetab Sotsiaalministeeriumi asekantsler Riho Rahuoja läinud aastal tähtsamateks teemadeks infosüsteemi STAR kasutuselevõttu, võitlust vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega ning otsust Eesti vastuvõtmise kohta OECD-sse alates 1. jaanuarist 2011.

 


Samalt autorilt on ka numbri põhiartikkel: kohalikud omavalitsused ei ole masu ajal oma sotsiaalkaitsekulutusi tervikuna vähendanud, kuid erinevused omavalitsuste sotsiaalkaitsekuludes ja sotsiaalteenuste osutamises on väga suured, selgub rahandusministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi statistikast. Lisatud on kolme Valgamaa omavalitsusjuhi kommentaar.
Numbris on mitu artiklit, mis puudutavad sotsiaaltöötaja professiooni: Nõo valla sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter arutleb sotsiaaltöötaja võimu ja vastutuse üle ning leiab, et sotsiaaltöös on tähtis näha inimeste muresid, osata vajadusel sekkuda ja aidata, kuid mitte muuta inimesi sotsiaaltöötajast sõltuvaks. Hiljuti Soomes doktorikraadi kaitsnud Tiia Tamme hinnangul on erialase ettevalmistusega sotsiaaltöötajad oma tööks sobivad ja ametialasest arengust huvitatud inimesed, kuid nad vajavad rohkem ühiskonna mõistmist ja tuge. Marju Selg Tartu Ülikoolist jätkab intrigeeriva pealkirja all „Sotsiaaltöötaja eetikast ja moraalikoodeksi vajalikkusest”.
Ajakirjas on ka üks eelretsenseeritud artikkel - sotsiaaltöö magister Nele Mets analüüsib Eesti noorte resilientsust toetavaid kaitsefaktoreid ehk seda, kuidas saaks noori toetada eluraskustega hakkamasaamisel, andes ülevaate vastavast uurimusest. Noori puudutavaid lugusid on veel mitmeid. Kohtinguvägivallast lähisuhetes kirjutab oma töökogemuse ja uurimuse põhjal politseis töötanud Kati Nõmm, kes leiab, et noortele tuleks rohkem selgitada vägivalla olemust ja õpetada sotsiaalseid oskusi. Sotsiaalsete oskuste arendamisest eelkooliealistel lastel ja väärtuskasvatusest kirjutab psühholoog Eha Berezjuk. Perekasvatuse Instituudi tegevjuht Siiri Liisi Läänesaar rõhutab artiklis „Väikelapse suundumine päevahoidu - eraldamisärevus ja heaolu tagamine”, et vanematest lahutamine on lapse jaoks emotsionaalselt raske olukord ning tuleb toetada kiindumussuhte kujunemist lapse ja lapsehoidja vahel. Pereterapeudid Kärolin Kajalaid ja Helen Alton käsitlevad võimalusi, kuidas aidata suhtekolmnurka sattunud lapsi. Mai Kasemets kirjutab arvamusartikli pikaajalist sotsiaalset tõrjutust kogenud inimeste probleemide tõrjumisest.
Maiuspalaks on ajakirja lõpulehekülgedel intervjuu professor Walter Lorenziga kaasaegsest sotsiaaltöö uurimusest ja praktikast.
Lisaks tutvustab ajakiri mitmeid sotsiaalvaldkonna projekte, nt õppelepingukoolitust hooldustöötajatele, DUO-projekti tugigruppe psüühilise erivajadusega inimestele ja nende lähedastele ning teeb ülevaate mitmest konverentsist.

Lisainfo: Regina Lind, Sotsiaaltöö vastutav toimetaja, 659 3931, ajakiri@tai.ee