Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Ajakiri Sotsiaaltöö keskendub hoolekandeteenuste kvaliteedile

Ajakirja Sotsiaaltöö värske number käsitleb hoolekandeteenuste kvaliteeti nii teoreetilises plaanis kui ka toetudes uurimistulemustele. Oma mõtteid jagavad kvaliteedijuhtimise põhimõtteid rakendavate asutuste esindajad, teenuseosutajad ja teenusetarbijad.


Sotsiaalteenuste kvaliteedi tunnuseid ja kvaliteedi mõõtmise võimalusi oma magistritöös uurinud Sirlis Sõmer Kull leiab, et teenuste kvaliteedi tagamiseks ei piisa riigi poolt kehtestatud standarditest, võtmeks on teenuse osutaja sisemine motivatsioon pidevalt panustada kvaliteedi parendamisse. Kõige uuemad kvaliteedi tagamise meetmed on kvaliteediauhinnal põhinevad mudelid, mida ajakirjas ka tutvustakse.

Seitse Eesti rehabilitatsiooniasutust piloteerivad Euroopas sotsiaalteenuseid osutavatele asutustele välja töötatud kvaliteedijuhtimise süsteemi EQUASS. Kaheaastase projekti tulemusena peaksid rehabilitatsiooniteenused muutuma senisest efektiivsemaks ja klientide vajadusi arvestavamaks, annab teada Keiu Talve Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusest.

Tallinna Sotsiaaltöö Keskus on aluseks võtnud kvaliteediorientatsiooniga juhtimise põhimõtted (EFQM mudeli) ning on edukalt osalenud Eesti Juhtimiskvaliteedi auhinna konkurssidel, kirjutab asutuse kvaliteedijuht Piret Kuusküll. AS Hoolekandeteenused juhatuse esimees Maarja Mändmaa tutvustab projekte hoolekandeteenuste parendamiseks psüühiliste erivajadustega inimestele mõeldud hooldekodudes.

Uurijad Angelika Armolik ja Riina Kiik valgustavad eelretsenseeritud artiklis Tartumaa üldhooldekodudes elavate dementsusega eakate olukorda: kuigi hooldustöötajad püüavad klientide iseärasustega toime tulla, vajaksid need eakad oma argioskuste ja toimetulekuvõime säilitamiseks hoopis erisugust lähenemist, mida saaks pakkuda selleks spetsialiseeritud asutus või osakond.

Riigile kuuluvad asenduskodud ehitatakse järk-järgult ümber peremajadeks. Poolteist aastat tagasi avatud Vinni Perekodu juhataja Urve Saare hinnangul pakub peremajades elamine kasvandikele häid võimalusi iseseisvaks eluks vajalike oskuste harjutamiseks.
Hille Tarto käis külas Eesti ainukesel asukoduteenust pakkuval hooldusperel, MTÜs Joosepi kodu Tartumaal. Margot ja Maido Konks kasvatavad oma kodus lisaks oma lastele viit kasulast. Vanemliku hoolitsuseta jäänud laste kasvatamine nõuab erilist pühendumust, kuna varajases lapsepõlves läbielatud traumad on jätnud lastele sügava jälje. Asenduskodude töötajad on asutanud ka liidu, et koos seista laste heaolu eest. Täpsemalt kirjutab sellest liidu juht Meelis Kukk.

Lisaks leiab ajakirjast ülevaate varjupaigataotlejate ja rahvusvahelise kaitse saajatele osutatavatest teenustest ja palju muud praktilist teavet.

Lisainfo: Regina Lind, Sotsiaaltöö vastutav toimetaja, 659 3931, ajakiri@tai.ee