Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Algamas on uus koolitus "Õpilaste kaasamine tervisenõukogu töösse"

ÜRO Lapse õiguste konventsiooni (1989) kohaselt on üks laste ja noorte õigusi olla kaasatud.

Koolituse eesmärk on toetada laste ja noortega töötavaid spetsialiste kaasama tegevustesse lapsi ja noori. Koolituse tulemusel osalejad soovivad ja oskavad kaasata õpilasi koolielu puudutavate küsimuste lahendamisesse ja otsustusprotsessi nii, et õpilase osalus koostöös ühise eesmärgi nimel on edukas kõigi osapoolte jaoks. Koolitusel käsitlevad läbiviijad teemasid nagu kommunikatsiooni seaduspärasused, kaasamismeetodid, noorte osaluse vormid, noorte õigused ja esindatus erinevatel tasanditel ning koostöövõrgustikud kui ressurss tervisedenduses. Koolitus toimub 2-päevasena ja on mõeldud kõigile õpilastega töötavatele spetsialistidele.

 

 

 

Lisainfo ja registreerimisvõimaluse leiad SIIT.