Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Sotsiaaltöö aprillinumbri põhiteemad on koolisotsiaaltöö ja sotsiaaltöö haridus

Ajakirja Sotsiaaltöö aprillinumbri mahukaim artikliteplokk on koolis tehtavast sotsiaaltööst. Tiina Kivirand haridus- ja teadusministeeriumist tutvustab hariduslike erivajadustega õppurite toetamise võimalusi ning eri osapoolte kohustusi uues põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses. Sama seadust analüüsib kasvatusteadlane Urve Läänemets, tuues välja mitmeid valupunkte seaduse rakendamisel.


Teised kajastamist leidvad teemad:

 

  • Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühenduse juhatuse esimees Kristiina Raud avab sotsiaalpedagoogi ametipilti ning avaldab arvamust, et sotsiaalpedagoogist peaks saama iga kooli kooseisuline töötaja.
  • Kadi Ilves tutvustab muudatusi, mida haridus- ja teadusministeerium kavandab lähiaastatel läbi viia alaealiste komisjonide töös ning annab ülevaate nende taustast.
  • Toimetulekutoetuse taotluste arv ja väljamakstud summad on võrreldes 2008. aastaga kasvanud ligikaudu kolm korda, kirjutab sotsiaalministeeriumi analüütik Marek Atonen. Käesolevaks aastaks prognoosib ta olukorra stabiliseerumist.
  • Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister STAR on saanud aastaseks - kasutajate tagasiside on kaardistatud ning sellest õpitakse, planeerides edasisi arendustegevusi, kirjutab registri juht Katrin Pedastsaar.
  • Professor Jüri Kõre arutleb Eesti kodutute arvu kui „kurja“ konstandi üle Euroopa Liidu soovituste valguses. Üks olulisim soovitus on pakkuda koduta jäänud inimestele esmase prioriteedina stabiilset majutust.
  • Tänane sotsiaalvaldkonnas tegutseja mõistab erialase hariduse ning sellele järgneva täiendõppe tähtsust. Selles ajakirjanumbris tutvustatakse Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ning TÜ Pärnu Kolled¾i sotsiaaltöö eriala õppekavasid, mis varustavad tulevasi spetsialiste mitmekülgsete teadmiste ja oskustega.
  • Helsingi Ülikooli professor Synnöve Karvinen-Niinikoski toob välja, et katastroofide, piiriüleste konfliktide ja muude eriolukordade lahendamine ja sellega seotud inimlike raskuste leevendamine nõuab sotsiaaltöötajailt rahvusvahelist solidaarsust, organiseerimisvõimet ja juhtimisoskusi.
  • Reet Hiiemäe Tartu Naiste Varjupaigast võtab kokku soovitused, kuidas aidata traumeerivaid sündmusi läbielanud lapsi.
  • Selleks et paremini mõista, kui suur edasiminek on meie sotsiaalvaldkonnas aastate jooksul toimunud, tuleb meenutada möödunut. Sotsiaalministeeriumi pikaaegne töötaja Eha Leppik on jäädvustanud sotsiaalvaldkonna arengulugu aastatel 1976-2000 ja selles olulist rolli mänginud inimesi.

Sotsiaaltöö on 1997. aastast ilmuv sotsiaalvaldkonna teadus-professionaalne ajakiri, mille eesmärgiks on aidata kaasa spetsialistide kvalifikatsiooni tõstmisele ja silmaringi laiendamisele. Ajakiri ilmub kuus korda aastas, selle väljaandmist toetab sotsiaalministeerium.

Lisainfo: Regina Lind, Sotsiaaltöö vastutav toimetaja, 659 3931, ajakiri@tai.ee