Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Tervisedenduse konverentsil räägitakse laste ja noorte tervisest

Homme, 10. juunil toimub Tartus iga-aastane tervisedenduse konverents, mis tänavu räägib laste ja noorte tervisest. Konverents "Tuleviku võti - lapsed ja noored" annab ülevaate laste ja noorte tervise olukorrast, tervist mõjutavatest teguritest ning uurib, millised on kitsaskohad lastele ja noortele turvalise ning tervisliku elukeskkonna kujundamisel.


Eesti laste ja noorte sagedasemad eluviisi ja -keskkonnaga seotud terviseriskid on vigastused, ülekaal, uimastite tarvitamine ning riskiv seksuaalkäitumine. Konverentsil tutvustatakse värskeid Eesti Kooliõpilaste Tervisekäitumise uuringu (HBSC) 2010. aasta andmeid. Uuring annab ülevaate viimastel aastatel toimunud muutustest. Nii Eesti kui välismaiste ekspertide ettekannete ja arutelude keskmes on tõhusad tegevused noorte tervise parandamiseks meil ja mujal maailmas. Konverentsipäeval toimuvad arutelu vormis ka neli töötuba, kus arutatakse hetke olulisematel teemadel. Eestis seni vähem kasutatud sekkumistest on päevakorras vanemaharidus ning uimastiennetus koolieelsetes lasteasutustes. Samuti räägitakse ülekaalulisuse ennetamise ning noorte kaasamise võimalustest tervisedendusse.

Konverentsi töötubades tehtud ettepanekud kogutakse kokku konverentsi memorandumisse.

Konverents toimub Tartus Vanemuise Kontserdimajas (Vanemuise 6, Tartu) algusega kell 10.00.
Konverentsi korraldavad Tervise Arengu Instituut, Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeerium, Maailma Terviseorganisatsiooni esindus Eestis.

Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Tervisedenduse Ühing.

Päevakava koos kõigi esinejate ning sessioonide tutvustusega leiab aadressilt www.tai.ee.

Lisainfo:
Tiia Pertel, tervise edendamise osakonna juhataja, tiia.pertel@tai.ee, tel 5227364
Helen Noormets, kommunikatsiooniosakonna juhataja, helen.noormets@tai.ee, tel 56240735