Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Kooliõpilaste tervisekäitumine

RAAMATU ESITLUS 

29. märtsil toimus Tervise Arengu Instituudis raamatu "Kooliõpilaste tervisekäitumine" presentatsioon. 
Eestil on olnud võimalus osaleda 40 riiki koondavas ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt koordineeritavas rahvusvahelises kooliõpilaste terviskäitumise uuringus (HBSC- study), mille kaudu on saadud laialdast teavet noorte hoiakutest, heaolust, tervisest ja terviskäitumisest. Esitletavas raamatus kajastuvad Eesti kooliõpilaste terviskäitumise uuringu tulemused, mida võrreldakse teiste Balti riikide ja ka Põhjamaade õpilaste uuringu tulemustega.
Raamatus jõutakse järeldusele, et noorte terviskäitumisele avaldavad mõju väga paljud asjaolud nii kultuurilised, majanduslikud, sotsiaalsed, poliitilised kui ka keskkonnategurid. Uuringu tulemustes ilmneb, et Eesti noored võiksid ja peaksid rohkem liikuma, sest nooruses saadud kehalised võimed on tervise aluseks kogu eluks. Riigiti võrreldes on Eesti noored koos Läti noortega ühed suuremad televiisori sõltlased ning Eesti noored veedavad kõigis vanuserühmades arvuti taga rohkem tunde kui teiste Baltiriikide ja Soome noored.
Raamatu esitlusel tegi uuringu koordinaator Eestis Dr Mai Maser lühikese ülevaate uuringu tulemustest. Presentatsiooni külalisteks oli Mrs Vivian Barnekow Rasmussen, kes on WHO Euroopa Regionaalbüroo noorte tervise valdkonna ekspert ja annab ülevaate koolilaste tervisekäitumise uuringu olulisusest ja tähtsusest ning Dr Jarno Habicht, kes on WHO esindaja Eestis. 
M. Maseri ettekanne
V.B. Rasmusseni ettekanne

HIV/AIDS- iga SEOTUD RISKIKÄITUMISE TEADMISI KIRJELDAVA UURINGU PRESSIKONVERENTS

29.03 toimus Tervise Arengu Instituudi Süstlavahetuspunktide külastajate HIV/AIDS-iga seotud riskikäitumise ja teadmisi kirjeldava uuringu pressikonverents.
Pressikonverentsil tegi sissejuhatuse Annika Veimer, kes on Global Fund-i programmijuht ning ta rääkis lühidalt süstlavahetusprogrammi olulisusest ning edasistest plaanidest GF programmi teises pooles. Pressikonverentsi külaliseks oli Julia Vinckler, MTÜ-st Convictus, kes andis ülevaate süstlavahetuspunktide põhimõtetest ja probleemidest ning Aire Trummal Tervise Arengu Instituudist tegi ülevaate uuringu tulemustest.
A. Trummali ettekanne 29.01.2005
Raport