Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Õpetajaraamat "OLE tubakaVABA"

Raamat koosneb kaheksast tunnikonspektist ja kolmest tunnivälise tegevuse tutvustusest.
Õpetajaraamat "Ole tubakaVABA" on kohandatud Eesti koolide õppekavale ja  tugineb Norra samanimelisel õppeprogrammil.

Õpetajaraamatu tiraaz on 1500 eksemplari. Raamat on finatseeritud Haigekassa eelarvest ja on tasuta jagamiseks.
Õppematerjal jaotatakse koos koolitusega 2004. aastal.

Lisainfo:
Kädi Lepp
kadi.lepp@tai.ee