Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Seminar isikuandmete kasutamisest teadustöös

Keskse ettekande teeb Soome Vähiregistri direktor professor Timo Hakulinen, kes käsitleb Eurodirektiivi 95/46/EC (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel) rakendamist Soomes. Ettekandja näitab, kuidas Soomes on võimalik üheaegselt kaitsta eraelu puutumatust ja teha teadustööd isikustatud meditsiiniregistrite alusel. Professor Hakulinen on oma ettekandes seisukohal, et Euroopa Liidu uued liikmesriigid peaksid oma seadusloomes tuginema Põhjamaade kogemustele, mitte aga võtma eeskuju riikidest, kus kurva ajaloolise kogemuse tõttu on loodud rangeimad andmekaitseseadused. Ettekandele järgneb avatud arutelu.

 

Tervise Arengu Instituudi epidemioloogia ja biostatistika osakonna juhataja Mati Rahu sõnul on andmekaitsega seonduv üks olulisemaid probleeme tänasele Eesti teadusele. "Eesti andmekaitse on seni tegutsenud Orwelli tondi vaimus, mistõttu piirangud meditsiiniregistrite loomisel ja nende kasutamisel on nii äärmuslikud, et takistavad rahva tervise alast teadustööd," lisas Rahu.

 

Andmekaitset puudutav seminar on avalik.

 

Lisainfo:

Toomas Veidebaum

Tervise Arengu Instituudi

Teaduskeskuse juhataja

659 3903

toomas.veidebaum@tai.ee

 

Mati Rahu

Tervise Arengu Instituudi Teaduskeskuse

Epidemioloogia ja biostatistika osakonna juhataja

659 3942

mati.rahu@tai.ee