Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Global Fund’i Programmi 1.perioodi lõpukonverents

 Konverentsi teemadeks on: 

Konverentsi avab sotsiaalminister ja GF nõukogu esimees Jaak Aab
HIV nakkuse olukord Eestis. Tervise Arengu Instituudi (TAI) direktor
Maarike Harro
Ülevaade riikliku HIV/AIDS-i ennetamise programmi tegevustest. TAI HIV/AIDS-i ekspert Kristi Rüütel
Ülevaade Global Fund’i Programmi esimese perioodi tulemustest. TAI GF programmijuht Annika Veimer
Ülevaade HIV/AIDS-i riiklikust strateegiast. Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna peaspetsialist Triinu Tikas 
Ülevaade GF monitooringu ja hindamise süsteemist ja läbiviidud uuringutest. TAI GF analüütik Aire Trummal ja Liilia Lõhmus.

Ettekanded tegevusi elluviivatelt partneritelt:
GF programmi sihtrühm: noored
o Tõnu Kauba, SA Anti Liew ja Hingehooldus, noorte võrgustiku teemal
o Ljudmilla Priimägi, Assotsiatsioon Anti-AIDS, ajateenijate koolitamisest
o Maili Haavandi, Eesti Seksuaaltervise Liit, organisatsiooni tegemistest GF 1.perioodil
GF programmi sihtrühm: süstivad narkomaanid
o Tatjana Magerova, Narva Narkomaanide ja Alkohoolikute Rehabilitatsioonikeskus „Sind ei jäeta üksi“, kahjude vähendamise teemadel
GF programmi sihtrühm: prostitutsiooni kaasatud
o Jüri Kalikov, AIDSi Tugikeskus
GF programmi sihtrühm: kinnipeetavad
o Latsin Aliev, Convictus Eesti, HIV positiivsete tugirühma teenusest kinnipeetavatele
GF programmi sihtrühm: HIV-positiivsed inimesed
o Sergei D¾alalov „HIV positiivsete inimeste tugirühm“

GF programmi koostööpartnerite tänamine.

KONVERENTSIL OSALEMINE KUTSETE ALUSEL
Kutse saanute osalemise registreerimine: kuni 19. septembrini 2005 aadressil annika.veimer@tai.ee või
telefonil 6593 907.