Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Kuulutati välja konkuss "Tervise Edendusliku Idee Projekt ehk TEIP"

Konkurss on suunatud 12-18 aastastele noortele ning toimub kahes vanuserühmas: 12.-15. aastased ja 16.-18. aastased. Projekti maksumus on kuni 5000 krooni. Mõlemas vanuserühmas viiakse 2006. aastal ellu kolm parimat ideeprojekti koostöös Tervise Arengu Instituudiga. Mõlema vanuserühma parimad saavad lisaks projekti rahastamisele ka esemelise auhinna.

Projektikonkursi tingimuseks on, et noored ise pakuksid idee välja ja esitaksid selle konkursile ning viiksid ise oma idee ka ellu. Loomulikult võib kaasata ka kooli- või huvialaringi õpetajaid ning teisi sõpru. Konkursile on oodatud kõik ideed, sest konkurss ei sea tegevusele mingeid raame. Tähtis on, et tehtakse midagi, millega saaks teistele omavanustele edasi anda tervisesõnumi.

Konkurss algab 19. septembril ja lõpeb 28. oktoobril 2005. Tulemused tehakse teatavaks taotlejatele kirjalikult ja avaldatakse Tervise Arengu Instituudi kodulehel www.tai.ee ning Terviseinfo portaalis www.terviseinfo.ee. Autasustamine toimub 1. detsembril Tallinnas.

TAOTLUS

Ideeprojektide taotlused on oodatud aadressil Hiiu 42, Tallinn 11619, Arenduskeskus või elektronposti aadressil brita.merisalu@tai.ee. Mõlemal juhul on märksõnaks „TEIP“.