Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Seminaril räägitakse võrgustikutöö olulisusest rehabilitatsioonis

Seminari eesmärk on leida selles piirkonnas paremaid võimalusi toimivaks koostööks eri ametkondade vahel ning parandada infovahetust. Ametkondadevaheline hästi toimiv võrgustikutöö on aluseks, et pakkuda puuetega inimestele võimalikult häid ja nende vajadustele vastavaid teenuseid.

Seminari ettekannetes tutvustavad rehabilitatsioonimeeskondade esindajad oma seniseid võrgustikutöö alaseid kogemusi ja ootusi koostööpartneritele. Töötubades käsitletakse võrgustiku mudelit, mis peaks toetama laste rehabilitatsiooni, rehabilitatsiooni puuderiskiga või hiljuti tekkinud puudega täiskasvanutele ja rehabilitatsiooni varem määratud puudega täiskasvanutele.

Seminari korraldab Tervise Arengu Instituudi koolitus- ja teabekeskus Euroopa Sotsiaalfondi kaasfinantseeritava projekti “Puuetega inimene tööturule juhtumipõhise rehabiliteerimise abil” (PITRA) raames.


Lisainfo: Regina Karjakina, PITRA võrgustiku- ja infotöörühma juht,
tel 659 3931, e-post: ajakiri@tai.ee.
Külli Roht, PITRA projektijuht,
tel 648 0118, 5566 3494, e-post: roht@afaasia.ee.

-------------------------------------------
Liina Laastik

Tervise Arengu Instituut
Infojuht
Hiiu 42, 11619 TALLINN
tel: 6 593 998
52 11 412
faks: 6 593 998
e-mail: liina.laastik@tai.ee
www.tai.ee; http://eusk.tai.ee