Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Nõustamiskabinetid aitavad suitsetamisest loobuda

Ligi 70% igapäevasuitsetajatest soovivad sellest pahest vabaneda, enamus ei ole selleks aga iseseisvalt suutelised ning vajavad nõustajapoolset toetamist. Ida-Tallinna Keskhaigla suitsetamisest loobujate nõustaja Tiiu Härmi sõnul on Eestis peamiseks tööealise elanikkonna haigestumise ja suremuse põhjuseks erinevad südame-veresoonkonnahaigused. „Inimese keskmist oodatavat eluiga on võimalik pikendada ja tervena elatud aastaid lisada just südamehaiguste ennetamisega. Suitsetamine on oluline terviserisk inimesele, eriti koosmõjus teiste ohuteguritega, nagu ebaõiged toitumisharjumused, vähene füüsiline aktiivsus, ülekaal jne. Nõustamiskabinettide eesmärk on aidata sõltlastel vabaneda suitsetamisharjumusest, piirata tubakatarbimist ja elada tubakavabas keskkonnas. Kui ilma nõustamiseta loobub suitsetamisest 4-5% tubakasõltlastest, siis nõustamise ja nikotiinsõltuvuse raviga võib see protsent küündida 30ni,“ lisas Härm.

Aktiivne suitsetamisest võõrutamine kestab 2-3 kuud ja eeldab pidevat patsiendi ja nõustaja omavahelist koostööd. Nõustamise protsess koosneb 5-6 nõustamisseansist. Esmakordne nõustamine kestab 45-60 minutit, korduvad seansid 15 minutit. Praktiseeritakse ka korduvaid telefoninõustamisi, mis kestavad keskeltläbi 5 minutit. Aktiivses võõrutamisprotsessis on kontaktid nõustajaga sagedasemad, umbes 4-5 nõustamist esimese 8 nädala jooksul, hiljem on need harvemad. Nõustamiskabinettides toimub pidev patsiendi motiveerimine, loobumiseks võimestamine, nikotiinsõltuvuse taseme hindamine, konkreetse suitsetamisest loobumise päeva määramine, individuaalse loobumis- ja raviplaani koostamine, suitsetamisest loobuja pidev juhendamine ja toetamine, eluviisi muutmine ja saavutatud tulemuste hindamine - need on nõustamisprotsessi põhilised pidepunktid. Mittesuitsetajaks loetakse klienti alles aasta möödumisel peale loobumispäeva.

Suitsetamisest loobumise nõustamise kabinetid on Eestis avatud peaasjalikult tervist edendavate haiglate juures. Nõustamisteenust saab tänaseks 19 kabinetis, mis asuvad 14 erinevas maakonnas. 2006.a. alguseks on Tervise Arengu Instituudil plaanis rajada kõikidesse Eesti 15 maakonda suitsetamisest loobumise nõustamise kabinet.

Suitsetamisest loobumise nõustamise kabinetid - http://www.tai.ee/failid/Avatud_SLN_kabinetid_2005.poolaasta_l_plik_14.11.05.doc

Lisainfo: Tiiu Härm -
tiiu.harm@itk.ee, tiiu.harm@tai.ee
6771 850, 56 509 430
-------------------------------------------
Liina Laastik

Tervise Arengu Instituut
Infojuht
Hiiu 42, 11619 TALLINN
tel: 6 593 998
52 11 412
faks: 6 593 998
e-mail: liina.laastik@tai.ee
www.tai.ee; http://eusk.tai.ee