Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Ideekonkurss "Tervis ja terviseteadlikkus läbi toitumis- ja liikumismängude"

Koostatav mäng peaks aitama:
• täiendada/parandada laste teadmisi ja oskusi tervislike toidu- ja toitumisvalikute tegemiseks,
• kujundada positiivset suhtumist söömisesse ja kogu toiduga seotusse,
• edendada laste kehalist aktiivsust,
• kujundada sotsiaalseid oskusi.

Mängu koostamise nõuded:
1. Mängu pealkiri.
2. Autorid/asutus ja kontaktandmed (aadress, telefon, e-mail).
3. Mängu eesmärk.
4. Osalejate vanus.
5. Osalejate arv.
6. Mänguga kujundatavad/arendatavad oskused.
7. Mänguks vajalikud abivahendid.
8. Mängu kirjeldus.

Mängu palume saata elektroonselt e-maili aadressil toidusoovitused@tai.ee (Subjekt: MÄNG) või postitada aadressil Arenduskeskus, „MÄNG“, Tervise Arengu Instituut, Hiiu 42, 11619 Tallinn kuni 01.05.2006. Palume varustada joonistused autori andmetega ning foto tagakülg informatsiooniga, mis kirjeldab/täpsustab fotol kujutatavat.
Teie poolt koostatud vahvad mängud planeerime avaldada Tervise Arengu Instituudi poolt hallataval interneti leheküljel www.terviseinfo.ee ja parimad kirjastada bro¾üürina. ®ürii teeb oma otsuse 3 parima mängu kohta 1.06.2006, mille kohta ilmub info TAI kodulehel uudiste rubriigis. Parimatele auhinnad.

Täiendav informatsioon:

Liana Varava, Tervise Arengu Instituut, laste tervise peaspetsialist, liana.varava@tai.ee
Tagli Pitsi, Tervise Arengu Instituut, toitumise ekspert, tagli.pitsi@tai.ee