Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

HIV meediakampaania hoiatab kondoomita seksides leviva nakkuse eest

Kampaania sihtrühm on 19-29 aastased eesti- ja venekeelsed noored üle Eesti. Kampaaniaga soovitakse suurendada sihtrühma teadlikkust, et HI-viirus levib üha enam seksuaalsel teel, kõik seksuaalselt aktiivsed noored on oma seksuaalsuhtes HIV-nakkusest ohustatud ning vaid kondoomi kasutamine aitab vähendada nakatumise ohtu. Tervise Arengu Instituudi Global Fund´i programmijuhi Annika Veimeri sõnul usuvad paljud noored, et HIV ja AIDS neid ei puuduta. „Arvatakse ikka veel, et HIV on Narva süstiva narkomaani probleem, kuid samas näitab AIDS-i Nõustamiskabinettide statistika, et üle poolte uutest HIV nakkusjuhtudest ei ole seotud süstivate narkomaanidega“, ütles Veimer.

2005. aastal läbi viidud üle-eestiline noorteuurimus näitas, et kuigi teadmiste tase HIV-nakkuse ja suguhaiguste vältimisest on nimetatud vanuserühmas kõrge, kasutas kondoomi juhuslikes seksuaalvahekordades kõigest 37,6 % küsitletutest. Samas oli viimase aasta jooksul juhuvahekordades 25,3% 19-29-aastastest noortest. Uuring näitas ka, et nooremates vanusgruppides, näiteks 16-18 aastaste seas, on kondoomi kasutamine juhuparteriga oluliselt sagedasem - alati kasutas juhupartneriga kondoomi 61% inimestest. „Oluline on ka veidike vanematele noortele meelde tuletada, et kondoomi kasutamine seksuaalsuhetes on ainus võimalus HIVi leviku vältimiseks. Uutest nakkusjuhtudest ligi 60% olid vanuses 19-29 ja kui me teame, et HIV levib üha enam seksuaalsel teel, on kondoomi kasutamine hädavajalik“, lisas Veimer.

Tervisekaitseinspektsiooni andmetel on aastate jooksul kokku Eestis HI-viirus diagnoositud 5278 inimesel, sealhulgas aids 116. 2005. aastal nakatus HI-viirusesse 621 inimest, mis teeb 2 inimest päevas, tegelikult on nakatunuid veelgi rohkem.
Kampaania „Ära osale loosimises“ kestab 1. maist 21. maini. Sellel ajal jooksevad telekanalites TV3, TV3+ ja ETV teleklipid, välimeedias on üleval plakatid, Eesti Raadio neljal kanalil ja Russkoje Radios jooksevad raadioreklaamid ning veebikeskkondades delfi, delfi.ru, rate.ee ja neti.ee on üleval veebibannerid. Kampaania veebileht asub aadressil www.hiv.ee.
Kampaania lõpeb 21. mail Rahvusvahelise AIDSi ohvrite mälestuspäevale pühendatud üritusega Tammsaare pargis Tallinnas.