Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Konverentsil räägitakse inimressursi olulisusest rahva tervises

Tervise edendamise konverentse viiakse läbi juba üle 10 aasta. Igal aastal käsitletakse konverentsil selle aasta kõige enam esilekerkinud teemasid rahva tervise valdkonnas ja otsitakse uusi suundi ja lahendusi. 2006.aasta konverentsi eesmärk on pöörata tähelepanu inimressursi olulisusele ja arendamisele rahva tervise edendamisel. Konverentsi keskmes on inimesed, kes tegelevad rahva tervise probleemidega Eestis. Tähelepanu juhitakse noorte tervise arendamisele üldhariduskoolides ning uudse suunana rahva tervises räägitakse tervist edendavate töökohtade ideoloogiast.

Lisaks ettekannetele toimuvad konverentsil töötoad, kus toimuvad arutelud kuidas tagada pädevate inimeste kriitilist massi tervise edendamises, kuidas tagada elukvaliteet läbi tervist toetava keskkonna töökohal ning millised on elukeskkonna ja poliitiliste otsuste mõjud inimese tervisele.

Konverentsi avab sotsiaalminister Jaak Aab, rahvusvahelise külalisena teeb ettekande Rahvusvaheline rahvatervise valdkonna ekspert Mikko Antero Vienonen. Konverentsil esinevad mitmed oma ala tunnustatud spetsialistid. Konverentsi lõpusõnad ütleb Arvi Vask Haigekassast.

Konverents toimub 9. juunil kell 11.00 - 17.00 Teletorni Konverentsikeskuses.