Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Eestis algab töötervishoiu projekt, mis keskendub asbestile

Projekti eesmärgiks on kaasa aidata asbesti sisaldavate toodete kasutamise keelustamisele, aga samuti parandada ehitusobjektide asbestikaardistamist, tööohutust ja säästa keskkonda lammutustöödel ja jäätmekäsitluses. Üks projekti komponent käsitleb ka asbesti direktiivi nr 2003/18/EÜ rakendamist siseriiklikus seadusandluses.

Eestis on viimase poole sajandi vältel kasutatud asbest-tsemendi valmistamiseks ja isolatsioonimaterjalina ehitustel peamiselt Venemaal kaevandatud krüsotiili, mis on asbesti üks vorme. Vähemal määral, seda ennekõike laevaremonditehastes, kus on remonditud välisriikides ehitatud laevu, on meie töölistel olnud kokkupuudet ka teiste asbesti vormidega.

Projekti raames on kavas uurida 300 peamiselt ehitusala- ja laevaremonditöölist, kes on pikema aja vältel kokku puutunud asbestitolmuga oma töökohal, et avastada nende hulgas asbestist tingitud tervisekahjustusi.
Eesti arstidele korraldatakse koolitusi asbestist tingitud haiguste diagnoosimise ja kutsehaiguste registreerimise alal.
Kuivõrd elanikkonna teadmised asbesti tervistkahjustavast toimest on puudulikud, siis on projekti olulisimaks osaks teavitamine ja koolitus. Projekti finantseerib Euroopa Liidu Transition Facility 2005.a. programm koos eesti poolse kaasfinantseerimisega

Sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koostöös algatatud partnerlusprojekt lõppeb 2008.a. veebruaris.

Kontakt:
Prof Toomas Veidebaum, PhD, Eesti-poolne projektijuht, Tervise Arengu Instituut
Dr Antti Tossavainen, projekti pikaajaline ekspert, Soome Töötervishoiu Instituut