Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Terviseuuringuga saadakse ülevaatlik pilt eestlaste tervisest

Terviseuuring 2006 on alles teine suuremahuline üleriigiline küsitlusuuring, mis käsitleb eesti rahva tervist, eelmine tervisuuring viidi läbi 1996. aastal. Uuringu eesmärk on selgitada Eesti rahvastiku terviseseisundi kujunemist läbi inimese eluteel toimunud peamiste sündmuste (õpi-ja töölugu) ning seostada tervisekao tekkimist ja tagajärgi nii peamiste elusündmuste kui eluviisiga.

Uuringus küsitletakse 2006a oktoobrist kuni 2007a maini ligi 10 000 isikut vanuses 15 aastat ja vanemad. Vastajaks osutunud isikud on valitud juhuvaliku alusel rahvastikuregistrist ning saadud andmed laiendatakse kogu rahvastikule. Kuivõrd täisealisest rahvastikust satub juhuvalikul uuringusse vaid 1 protsent, siis saadud andmed esindavad uuringu tulemuste analüüsimisel veel rohkem kui sadat inimest, sest uuringu tulemuste põhjal tehakse järeldusi kogu rahvastiku kohta. Uuringu tulemused avaldatakse anonüümsete andmetena vanuserühmades, piirkonniti ja muude sotsiaaldemograafiliste näitajate lõikes

Küsitlusankeet sisaldab küsimusi mille andmestikud on võrreldavad teiste Euroopa Liidu liikmesriikide tervisuuringute andmetega ning see moodustab osa ühtsest Euroopa Liidu terviseuuringute süsteemist.

Terviseuuringut viib läbi ja koordineerib Tervise Arengu Instituut (TAI). Küsitlusankeedi ja metoodika väljatöötamiseks moodustati TAI juurde Terviseuuringu teadusnõukogu, mis koosneb tervisevaldkonnaga seotud eriala spetsialistidest, teaduritest ja vastava valdkonna ametnikest. Terviseuuringut rahastab Sotsiaalministeerium. Küsitlust viivad läbi asjakohase väljaõppe läbinud OÜ Saar-Poll ja OÜ Faktum&Ariko küsitlusvõrgu küsitlejad.

Uuringu koostööpartneriteks on Eestis juhtivad tervisekeskused nagu SPA Viimsi Tervis, Laulasmaa Resort, Strand SPA & Konverentsihotell. Kõigil küsitluses osalenutel on võimalus kasutada nende asutuse teenuseid soodustingimustel.

Kontakt: Leila Oja, PhD, uuringu koordinaator, tel.6593 962.