Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

HIV-nakkus ja AIDS ARVUDES 2006

2000. aastal alanud HIV-nakkuse epideemiline levik Eestis on mõnevõrra pidurdunud, uute nakatunute arv on viimastel aastatel püsinud 600-700 juhu piires. Kokku on aastate jooksul HI-viirus diagnoositud 5 731 inimesel. Eestit iseloomustab endiselt HIV-nakkuse kontsentreeritud epideemia, mille puhul HIV-levimus süstivate narkomaanide seas ületab 5%, kuid rasedatel naistel jääb alla 1%.

HI-viirusega nakatumisel võib inimene olla aastaid terve ja kaebusteta, siis ei pruugi inimesed vahetult pärast nakatumist pöörduda testimisele. AIDSi staadiumi kujunemiseni võib kuluda kuni kümmekond aastat. HIV-nakatunute seas läbi viidud uuring näitas, et kolm aidsihaiget 12-st olid oma nakatumisest teadlikud vähem kui aasta (Rüütel jt, 2006). Seetõttu võivad hetkel testimas käivatest ning positiivseks osutuvatest inimestest osad olla nakatunud juba mitmeid aastaid tagasi. Võimaliku nakatumise aja kohta tervishoiusüsteemis andmeid ei koguta, mistõttu on võimatu hinnata viimase aasta jooksul nakatunute osakaalu kõigist avastatud juhtudest.

Loe veel:
HIV-nakkus ja AIDS ARVUDES 2006