Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Ajakirja Sotsiaaltöö konverentsil räägiti kommunikatsioonist sotsiaalvaldkonnas

Sotsiaaltöös tuleb tegelda nii erialasiseste suhete arendamisega kui ka väljapoole suunatud suhtlemisega. Judit Strömpl Tartu Ülikoolist rääkis sotsiaaltöö uurimise tihedast seosest praktikaga, sama ülikooli õppejõud Marju Selg - sotsiaaltöö erialakuvandist ja staatusest teiste erialade hulgast. Helen Peeker tutvustas Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni, mis tegutseb sotsiaalalal töötavate inimeste ühendamise nimel. Valter Parve TÜ Pärnu Kolled¾ist puudutas oma ettekandest suhtlemist venekeelse kogukonnaga ja eetilisi probleeme klienditöö juhtumite käsitlemisel meedias.
Kommunikatsioon sotsiaalvaldkonnas toimub eri tasanditel. Sotsiaalministeeriumi avalike suhete juht Mart Soonik rääkis ministeeriumi strateegilistest suundadest kommunikatsiooni alal, Merike Peri suhtluse korraldusest Ida-Viru Maavalitsuse näitel. Anne Rähn sotsiaalministeeriumist jagas kogemusi sihtrühmade kaasamisest. Külli Mäe Tallinna Vaimse Tervise Keskusest vaatles kommunikatsiooni kvaliteedijuhtimise kontekstis, Alar Tamm Lastekaitse Liidust jagas mõtteid suhtlemisest katusorganisatsioonis ja lapse hääle kuuldavaks tegemisest, Anne Veskimeister Eesti Patsientide Esindusühingust vahendas patsientide ootusi suhtluspartneritele.

Ajakiri tänab kõiki, kes konverentsi õnnestumisele kaasa aitasid ja jätkab kommunikatsiooni teema käsitlemist oma veergudel.